YURDA GİRİŞ YASAĞI OLAN KİŞİNİN YANLIŞLIKLA ÜLKEYE GİRİŞİNİ YAPAN (PASAPORTUNU ONAYLAYAN) POLİSE CEZA

Soru:
Havaalanı dış hatlar bölümünde polis memuru olarak görev yapmaktayım. Bulaşıcı hastalık taşıması sebebiyle ülkeye giriş yasağı bulunan bir bayanın, görevli olduğum bölümden ülkeye giriş yapmış olmasından dolayı hakkımda soruşturma başlatıldı. Görev yoğunluğu sebebiyle bayanın durumunu sistem üzerinden fark edemedim ve girişini yapmış bulundum. Sonuç olarak şahsın usulsüz giriş yapmasından dolayı olayda ihmalim olduğu gerekçesiyle 16 ay uzun süreli durdurma cezası aldım. 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz; şahsınız hakkında tesis edilen 16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili işlemin İdare Mahkemesince İptali gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; yabancı uyruklu bayana bulaşıcı hastalık taşıması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca yurda süresiz giriş yasağı konulduğu, giriş ve çıkış yapan yolculara ait sorgulama sonuçlarını gösteren belgede söz konusu bayanın farklı pasaport ve kimlik bilgileri kullanmadan, sizin görev yaptığınız bölümden ülkeye usulsüz giriş yaptığının tespiti üzerine yürütülen disiplin soruşturması sonucunda “resmi sıfatın gerektirdiği güven duygusunu sarsıcı eylemlerde bulunmak” maddesinden hakkınızda 16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası verildiği; öte yandan hakkınızda adli yönden açılan davada ise ”görevi kötüye kullanma” suçundan delil yetersizliğinden beraatine karar verildiği, anılan kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği görülmektedir.

Her ne kadar bayanın Ülkemize usulsüz giriş yapmasına dair olayda yeterli önlemi almadığınız ve bayanın durumunu fark edemeyerek giriş yapmasına sebep olduğunuz sabit ise de; bu konuyla ilgili “kınama cezasını” gerektiren ”görevde savsaklama göstermek” maddesinden yargılanmanız gerekirdi. 

Personelin “resmi sıfatın gerektirdiği güven duygusunu sarsıcı eylemlerde bulunmak” maddesinden tecziye edilebilmesi için, söz konusu eylemin irade dahilinde, menfaat temini veya bir kasıt ile işlenmesi gerekmektedir. 

Usulsüz giriş olayıyla ilgili bir menfaat temin ettiğinize veya olayda kasıtlı bir davranış sergilediğinize ilişkin dosyada delillerin bulunmaması, bunun yanı sıra yargılandığınız adli yargı mercileri tarafından hakkınızda “beraat kararı” verilmiş olduğu hususlarının birlikte değerlendirilmesinde; konunun ilgili madde kapsamında değerlendirilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır. 

Bu durumda fiilin “resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak” suç tanımına uymadığı, diğer bir ifadeyle anılan maddeyle örtüşmediği ve disiplin hukukunda yer alan “tipiklik” şartının gerçekleşmediği açık olduğundan; bu madde uyarınca 16 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmanıza yönelik tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; cezanın İdare Mahkemesi tarafından iptaline karar verilmesi gerekecektir. 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.