YEDEK ŞARJÖR YANINDA TAŞIMAMAK

Soru:
Polis memurlarına vermiş olduğunuz desteklerden dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Emniyet Lojistik Şube Müdürlüğünde idari büro polis memuru olarak görev yapmaktayım. Yapılan denetim sırasında palaskada yedek şarjör taşımadığım gerekçesiyle hakkımda “talimatlara uymamak” maddesinden kınama cezası verildi. Bu cezanın iptalini sağlayabilir misiniz?

 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, yedek şarjör taşımadığınız gerekçesiyle şahsınız hakkında tesis edilen Kınama Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına konu olan dosyanızı incelediğimizde; Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube İdari Büroda polis memuru olarak görevli olduğunuz, teçhizat kemerinizde sadece silah kılıfı ile beylik silahınızı taşıdığınız ve yedek şarjör bulundurmamanız gerekçesiyle hakkınızda “Mevzuat veya talimatlarla yasaklanmış davranışlarda bulunmak” maddesinden Kınama Cezasının tesis edildiği görülmektedir.

Emniyet Hizmeti Sınıfı Mensupları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinin 5.maddesinin P fıkrasında: “Büro hizmetlerinde çalışan personelin teçhizatı, teçhizat kemeri, tabanca ve tabanca kılıfından ibaret olup, herhangi bir nedenle büro dışında görev yapmaları halinde, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen teçhizatın diğer unsurlarını da taşımaları zorunludur.” Hükmü amirdir.

Anılan mevzuat hükmü doğrultusunda; büro hizmetlerinde çalışan polis memurlarına yürütmüş oldukları görevin faal hizmetlerden ayrılması sebebiyle daha rahat bir ortamda çalışılması için birtakım kolaylık sağlandığı anlaşılmakta, bu ayrıcalık sebebiyle polis memurunun görevli olduğu esnada taşıması gereken meteryalin sadece silah kılıfı, beylik silahı ve teçhizat kemeri olarak belirlenmesinden dolayı söz konusu durumda bir kusurunuzun bulunduğundan söz edilemeyeceği açıktır.

Nitekim “yasaklanmış davranışlar” fiilinden dolayı ceza verilebilmesi için, büro hizmetlerinde çalışan memurların da yedek şarjör taşıması gerektiğine dair bir talimatın bulunması veya büro hizmetleri dışında görevli olunması şartı vardır. Konuyla ilgili tarafınıza böyle bir talimat ya da tebliğ yapılmadığından dolayı; bilgilendirme yapılmayan bir konunun bilindiği varsayılarak eksik incelemeye dayalı hakkınızda tesis edilen bu disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Başka bir deyişle sabit olduğu belirlenen fiil ile verilen ceza arasında adil bir denge bulunmamaktadır. Disiplin cezalarında fiil ile uygulanan ceza arasında adil bir dengenin kurulması, fiil ve cezanın uyumlu olması gerekmektedir.

Kanun koyucu, hukuk devletinde kamu hizmetlerinin uyum ve düzen içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hizmeti sunan kamu görevlileri için disiplin düzenlemeleri içeren kurallar öngörebilir ve bu kurallara uyulmasını temin etmek amacıyla çeşitli disiplin yaptırımları benimseyebilir. Ancak disipline konu eylemler ile yaptırımlar arasında adil bir dengenin gözetilmesi de hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir.

Zira disiplin cezasının tesis edildiği madde hükmünde “yasaklanmış davranışlar” deyimi kullanılmış olup, bu kelimeyi; yasaklandığına dair bir bilgilendirme yapılmayan kişileri de kapsayacak şekilde yorumlayarak genişletmenin, suç ve cezanın yorumla genişletilemeyeceği genel kuralına aykırı olacağı açıktır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen Kınama Cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.