Yapılan İhbarın Gereğini Yapmamak (Görevi Savsaklama İddiası)

Sizden Gelenler:
Jandarma Astsubayı olarak görev yapmaktayım. 112 İhbar hattını arayan şahıs tarafından aracı ile yolda kaldığını ve yardım talebinin olduğu iletilmiş, bu konunun bana ulaşmasının ardından ihbarcı şahısı arayarak durum hakkında bilgi aldım. İhbarcının aracının arızasını giderdiği, bölgeden ayrıldığını ve başka herhangi bir talebinin olmadığı bilgisi alınarak ihbarı kapattım. Ancak daha sonra konuyla ilgili ihbarcının şikayeti sonrası ihbarcıya geri dönüş konusunda (1) saat (45) dakikalık bir gecikme olduğu iddiasıyla görevi savsaklama maddesinden bana 3 günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verildi. Bu cezanın iptalini istiyorum.

CEVABIMIZ:
Değerli takipçimiz; şahsınız hakkında tesis edilen “3 günlüğe kadar aylıktan kesme cezası” hukuka aykırı olup, ilgili cezanın idare mahkemesince iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; aracının seyir halindeyken arıza yaptığı ve ihbar hattını arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşın bu ihbarına geç dönüş yaptığınız gerekçesiyle hakkınızda bu disiplin cezasının verildiği görülmektedir. Ancak savunmanızda beyan ettiğiniz hususların kabul edilebilir mazeretlere dayandığı açıktır. Şöyle ki; ihbar hakkında gerekli çabayı gösterdiğiniz , iş yoğunluğu, ihbar önem sırası ve şahsın aracının arızasını giderdiği bilgisini vermesi neticesinde yardım talebinin sonlandığına dair savunmanızdaki önemli olan bu hususlar idarece dikkate alınmamıştır.

Diğer yandan işlem usul yönünden de hukuka aykırıdır. Olayda size verilen cezanın ne olduğu açık değildir. Tesis edilen “3 güne kadar aylıktan kesme cezasında” bir süre verilmemiştir. Yani aylıktan kesilen günün ne kadar olduğu idarece belirtilmemiştir. Anayasa’nın 2.maddesinde yer alan”hukuk devleti”nin temel ilkelerinden biri “belirlilik” tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koyucu birtakım güvenceler içermesi gereklidir.

 

Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup, birey, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya, hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu, kanundan öğrenebilme imkanına sahip olmalıdır. Birey, ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörüp, davranışlarını düzenleyebilir. Hukuk güvenliği, kuralların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de kanuni düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. (AYM B.No:2012/731 K.T. 15/10/2014)

 

Belirlilik ilkesi yasal düzenlemelerde olduğu gibi, bireysel nitelikli işlemlerde de kullanılması gereken bir ilke olup, idari işlemlerin kesin ve net olarak öngörülmesi hukuk güvenliği ilkesinin gereğidir.

 

Bu durumda Disiplin Kanunu’nda “3 günlüğe kadar aylıktan kesme” cezası şeklinde bir ceza türünün bulunmaması; bu maddenin 1 gün, 2 gün veya 3 gün aylıktan kesme cezası verilebilmesi konusunda sadece başlık olarak düzenlendiği gözetildiğinde size verilen cezanın ne olduğu belirtilmemiştir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen “3 günlüğe kadar aylıktan kesme” cezası hukuka aykırı olup, bu işlemin iptaline karar verilmesi gerekecektir. Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis ve askeri okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.