WhatsApp Grubuna Gönderilen Olumsuz Nitelikte Yazı

Sizden Gelenler:
Jandarma Uzman Onbaşı olarak görev yapmaktayım. Yoğun görevlendirmeler üzerine Whatsap grubumuzdan “köle gibi çalışıyoruz, kendileri yatıyor ” diye mesaj gönderdim. Gönderdiğim bu mesaj üzerine hakkımda soruşturma başlatıldı ve “hizmet içinde resmî sıfatın verdiği güven duygusunu sarsmak” maddesinden 16 ay uzun süreli durdurma ile maaşımdan 3’te 1 kesilmesi cezası verildi. Cezanın iptalini istiyorum. 

CEVABIMIZ:
Değerli takipçimiz; “hakkınızda tesis edilen 16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası ile Brüt Aylığınızdan 1/3 oranında kesinti yapılmasına dair işlem hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesince ilgili cezanın iptaline karar verilmesi gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; Jandarma hizmet faaliyetlerinin ve görev bilgilendirmelerinin yapıldığı WhatsApp grubu üzerinden bazı talimatlar iletildiği, bunun üzerine şahsınızın yoğun tempoda çalıştığınızı düşünerek bahse konu talimat yazısına cevap olarak; “köle gibi çalışıyoruz, kendileri yatıyor” şeklinde mesaj gönderdiğiniz, göndermiş olduğunuzun bu mesajın tespit edilmesi suretiyle hakkınızda soruşturma başlatıldığı ve akabinde “Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak" fiilini işlediğinizden bahisle tecziye edildiğiniz görülmektedir. 

Her ne kadar WhatsApp grubu üzerinden göndermiş olduğunuz bu mesaj içeriğinin bir Jandarma mensubuna yakışmayan davranışlardan sayılabileceği değerlendirilse de; sergilediğiniz bu davranışın hizmet içinde mi, yoksa hizmet dışında mı olduğunun tartışılması gerektiği açık olup, disiplin kurulu kararında bu konuyla ilgili bir tespit yapılmamıştır. Başka bir deyişle; söz konusu mesajı gönderdiğiniz zaman dilimi içerisinde görev icra ettiğiniz hususu ortaya konulmamıştır. 

Hizmet içinde kavramından; personelin zaman dilimi olarak hizmeti yürütürken işlediği fiilin değil, mesleğini icra ederken işlediği fiillerin anlaşılması gerektiği, bu durumda, şahsınız tarafından işlenilen fiil her ne kadar (zaman dilimi olarak) hizmet yürütürken işlenmiş ise de, işlenen bu fiilin mesleğin icrası ile ilgisinin bulunmaması nedeniyle ancak hizmet dışında işlendiğinin kabulü gerektiği ve bu kabule göre “Hizmet Dışında” unsuru ile yargılanmanız gerekecek iken, konunun “Hizmet İçi” unsuru ile değerlendirilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla cezada “tipiklik şartı” gereği tesis edilen ceza işlemi; Orantılılık İlkesi kapsamında hukuka aykırıdır. Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptaline karar verilmesi gerekecektir. 

Not: Disiplin Cezası alan, Güvenlik Soruşturması olumsuz sonuçlanan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller; bizlerle irtibata geçmeniz durumunda ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.