VATANDAŞI UYARAN POLİS’E VERİLEN DİSİPLİN CEZASI

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Kız arkadaşım trafikte seyir halindeyken bir vatandaşla tartışır ve vatandaş kendisine hakaret etmeye başlar. Kız arkadaşımın beni araması üzerine şahısla görüşmek için bulundukları yere gittim ve vatandaşı nazik bir dille uyardım. Akabinde bu vatandaş karakola giderek kendisine hakaret ettiğim iddiasıyla hakkımda şikayetçi olmuş. Sonuç olarak; kız arkadaşımı adli mercilere yönlendirmem yerine vatandaşla birebir görüştüğüm gerekçesiyle hizmet dışında güven duygusunu sarsmaktan 6 Ay kıdem cezası aldım. Verilen bu cezanın İptali sağlanabilir mi 

 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, arkadaşınızı rahatsız eden bir şahsı uyarmış olmanız gerekçesiyle “Hizmet Dışında Resmi Sıfatının Gerektirdiği Saygınlığı ve Güven Duygusunu Sarsmak“ maddesinden hakkınızda tesis edilen 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Kız arkadaşınızın bir vatandaş ile sözlü münakaşaya girdikten sonra sizi araması üzerine, bulundukları yere gelerek bu şahsı uyardığınız, akabinde şahsa hakaret ettiğiniz iddiasıyla sizin hakkınızda şikayetçi olunması sonucunda hakkınızda bu disiplin cezasının tesis edildiği görülmektedir.

Öncelikle iddia edildiği gibi şahsa karşı hakaret içerikli bir eyleminizin olup olmadığı hususunun ispatlanamadığı görülmektedir. Nitekim disiplin cezasının sebebi olarak “şahıstan şikayetçi olması için arkadaşınızı adli birimlere yönlendirmeniz gerekirken bu şahısla birebir görüşmeniz” gerekçe gösterilmiştir.

Şahısla sözlü münakaşa yaşayan arkadaşınızı bu şahıstan şikayetçi olması için adli birimlere yönlendirmeniz yerine, karşı tarafla yüzyüze görüşme yapmış olmanız durumunun; Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 4. Maddesine uygun olmadığı açıktır.

(PVSK ek 4: Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tesbit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir)

Aynı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun birinci maddesinde Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Aynı kanunun devamında Polis; ‘’ Can, ırz veya mal emniyetini korumak için, Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin faillerini yakalamak veya delillerini tespit etmek için, işlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mani olmak için, GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPAR Hükümleri amirdir.

Böyle durumlarda PVSK’nın ilgili maddelerine göre “Gerekli işlemlerin yapılmaması yasaklanmıştır. Şahıs hakkında işlem yapmamanız sonucunda; şahısla yapmış olduğunuz söz konusu görüşmenin “yasaklanan tutum ve davranışlar” maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu durumda şahıstan şikayetçi olması için tutanak tutup arkadaşınızı adli birimlere yönlendirmeniz gerekirken, Polis Memuru olduğunuzu söyleyerek şahısla birebir görüşme yapmış olmanızda her ne kadar kusurunuz olduğu sabit ise de; şahısla görüşmenize dair bu eyleminizde ‘’ Görev sırasında veya dışında yasaklanan davranışlarda bulunmak ‘’ maddesinden yaptırıma uğramanız gerekecek iken, hakkınızda Orantılılık ilkesi ihlal edilerek eylem ile ceza arasında adil bir denge kurmaksızın 6 ay kısa süreli durdurma cezası tesis edildiği görülmektedir.

Zira disiplin cezasının tesis edildiği madde hükmünde “resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsmak” deyimi kullanılmış olup, bu kelimeyi; görev dışında yasaklanan davranışlarda bulunan kişileri de kapsayacak şekilde yorumlayarak genişletmenin, suç ve cezanın yorumla genişletilemeyeceği genel kuralına aykırı olacağı açıktır.

Şahısla yüzyüze görüşmenize dair bu eyleminizin suç işleme iradesiyle işlediğiniz bir eylem kabul edilmemesi gerektiği hususu dikkate alınarak değerlendirildiğinde, söz konusu eylemin ‘’görev sırasında veya dışında yasaklanan tutum ve davranışlarda bulunma’’ fiili kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu fiil sonucunda 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmanız durumu, kamu görevlileri için yasaklanan eylemler ile bu eylemler için öngörülen disiplin cezalarının birebir örtüşmesi gerektiğine yönelik “orantılılık” ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Diğer yandan “Saygınlığı ve Güven Duygusunu Sarsmak“ maddesinden disiplin cezasını gerektiren torba suç hükümleri içeren bu fiilin yoruma açık olduğu ve idarenin bu fiilin içeriğini istediği şekilde doldurarak kişilere disiplin cezası verdiği gözetildiğinde; bu durumun hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine aykırı olduğu gibi büyük mağduriyetlere sebebiyet vereceği de şüphesizdir.

Sonuç olarak yasaklanan tutum ve davranışlarda bulunma fiilinin ‘’kınama” cezası ile cezalandırılmayı gerektiren bir fiil olması karşısında, bu şahısla görüşmeniz neticesinde “6 ay kısa süreli durdurma” cezası ile cezalandırılmanız hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda hakkınızda tesis edilen 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.