UYUŞTURUCU MADDE TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ İDDİASIYLA PMYO’DAN İLİŞİK KESİLMESİ

Soru:
Sayfanızdan yardım bekliyorum. Bundan 6 yıl önce cebimde esr.. maddesi ile yakalandım. Ancak maddeyi hiç kullanmamıştım, sadece üzerimde bulunduruyordum. Kan tahlili vs. yapıldı ve maddeyi kullanmadığım ortaya çıktı. Ancak bu maddenin üzerimde bulunması sebebiyle mahkeme hakkımda denetimli serbestlik ve 3’er Ay arayla rapor verilmesi şeklinde karar verdi. Ben hiçbir yerde tedavi görmedim. Bu denetimli serbestlik süresi de geçen sene sicilimden silindi. Sonuç olarak hiç tedavi görmedim. Ancak madde tedavisi gördüğüm iddiasıyla pomem’den ilişiğim kesildi. Okula dönüşümü sağlayabilir misiniz?

 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, geçmişte uyuşturucu madde tedavisi gördüğünüz iddiasıyla Pomem’den ilişiğinizin kesilmesine dair işlem hukuka aykırı olup, ilişik kesme işleminin İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Her ne kadar bu durumu tasvip etmesek de hukuki boyuttan bakıldığında;

Pomem Öğrenci adaylarında aranacak şartlar bölümünün 2.maddesinin h bendi gereği okuldan ilişiğinizin kesildiği görülmektedir.
İlişiğinizin kesilmesine gerekçe olarak gösterilen maddede: “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.” Hükmü amirdir.

Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı ile hakkınızda ‘’sanığın uyuşturucu madde kullanmadığı, ancak kullanmak amacı ile üzerinde taşırken yakalandığı anlaşıldığından, HAGB ve DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA, gelişimi ve davranışları hakkında 3’er aylık sürelerle mahkememize rapor verilmesinin sağlanmasına” kararı verilmiş olup, bu hüküm ise geçen sene kesinleşerek düşmüştür.

Alkol veya uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hiçbir zaman tedavi görmediğiniz, sadece mahkeme kararında denetim altında tutulmanız yönünde hüküm verildiği görülmektedir.

Bu konu hakkında herhangi bir tedavi görmemiş olduğunuz dikkate alındığında, okuldan ilişiğinizin kesilmesine gerekçe olarak gösterilen ‘’tedavi görmüş olmamak‘’ hükmünün uygulanmasında hukuken olanak bulunmamaktadır. Bu durumda denetimli serbestlik kararı verilmiş olması gerekçesiyle okuldan ilişiğinizin kesilmesine dair işlemde “Tipiklik” ilkesi ihlal edilmiştir.

Okuldan ilişiğinizin kesilmesi yolunda tesis edilen hükümde “tedavi görmüş olmamak” deyimi kullanılmış olup, bu kelimeyi; tedavi görmeyen ve hakkında denetimli serbestlik verilen kişileri de kapsayacak şekilde yorumlayarak genişletmenin, suç ve cezanın yorumla genişletilemeyeceği genel kuralına aykırı olacağı açıktır.

Ayrıca alkol veya uyuşturucu hakkında herhangi bir sağlık kuruluşunda tedavi görüp görmediğinizin tespiti için İdare Mahkemesinden re’sen konunun araştırılmasını da talep etmelisiniz.

Diğer yandan, bilindiği gibi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231.maddesinin 5.fıkrasının son cümlesine göre “hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder.”

HAGB kararı bir mahkumiyet kararı olmadığından bu suçu işlediğinizden bahisle hakkınızda tesis edilen ilişik kesme işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda Polis Okulundan ilişiğinizin kesilmesi yolundaki işlemin İdare Mahkemesince İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.