UYGUNSUZ DAVRANIŞTA BULUNDUĞU İDDİASIYLA JANDARMA ASTSUBAY’A DİSİPLİN CEZASI

Soru:
Jandarma Astsubay olarak görev yapmaktayım. İstirahatli günlerimde çay kahve içmek için sürekli gittiğim ve normal arkadaş olduğum kafe sahibi bayanla aramda ilişki olduğu, kafede bu bayanla çok samimi davranışlarda bulunduğum ve bayanın evine gittiğim şeklindeki iftira niteliğinde olan hakkımda isimsiz bir şikayete bulunulmuş. Bunun sonucunda sadece bu şikayet baz alınarak hakkımda güven duygusunu sarsmak maddesinden 6 ay kısa süreli durdurma cezası verildi. Özel hayatımda olan ve normal arkadaşlık bağından öteye geçmeyen görüşmemin olduğu bayan arkadaşımla uygunsuz tavır sergilediğim iddia edildi. Haksız verilen bu cezanın iptalini sağlayabilir miyiz?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, “hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak” maddesinden hakkınızda tesis edilen 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; kafe sahibi olan dul bir bayanla dost hayatı yaşadığınız yolunda verilen isimsiz şikayet dilekçesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, evli olduğunuz halde iddia edilen bayanın işyerine bir hafta içinde üç kez giderek çok samimi davranışlar içerisinde bulunduğunuz, dilekçe sahibinin de bayanla aynı apartmanda oturduğu ve yakın komşuları olduğu, sizin bu bayanın evine geliş-gidişlerinizi gördüğü iddiası üzerine hakkınızda “… güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak” fiilinden 6 ay kısa süreli durdurma cezası verildiği görülmektedir.

Şikayet dilekçesi gönderen kişinin yapılan araştırmalara rağmen bulunamadığı ve hakkınızda tutulan tutanakta, bayanla tanışıklığınızın olduğu dedikodularının çıktığı, fakat aranızda evlilik dışı bir ilişki olduğuna dair tespitte bulunulamadığı hususlarına yer verildiği, dolayısıyla bayanla evlilik dışı bir ilişki içerisinde bulunduğunuza dair bir emare bulunmadığı açıktır.

Ayrıca bayanla kafe içinde samimi şekilde sohbet etmiş olmanızın, aranızda evlilik dışı bir ilişki olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, idarece konuya ilişkin başkaca bilgi ve belge sunulmadığı görülmektedir.

Kamu görevlilerinin disipline aykırı fiil ve halleri nedeniyle disiplin cezası verilebilmesi için, anılan fiil ve hallerin sübut bulup bulmadığının usulüne göre yürütülen soruşturma ile ortaya konulması, tespit edilen disipline aykırı davranışlar nedeniyle de yasa, tüzük veya yönetmeliklerde yer alan uygun cezanın verilmesi gerektiği, disiplin hukukunun temel ilkelerinden olup, anılan soruşturmada, ilgilinin lehinde ve aleyhindeki tüm delillerin toplanması gerektiği yargısal içtihatlarla da benimsenmiştir.

Kaldı ki konuyla ilgili soruşturmanın daha sağlıklı yürütülebilmesi için dosyada ismi geçen ve evlilik dışı birliktelik yaşadığınız iddia edilen bayanın ifadesine başvurulmadığı, tarafınıza isnat olunan eylem ile ilgili söylentinin gerçekliği konusunun bu bayandan sorulmadığı görülmektedir.

Bu durumda, sadece isimsiz bir şikayet dilekçesine istinaden söz konusu fiili işlediğinize dair kesin bir sonuca varılamadığından ve disiplin cezasına konu eylemi işlediğiniz hususunun yeterli ve inandırıcı delillerle ortaya konulamadığından, hakkınızda tesis edilen disiplin cezası hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekmektedir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.