ÜSTÜNÜ TEHDİT ETMEK SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILDI NE YAPMAM GEREKİYOR

Soru:

İyi günler, amiri tehdit etmek suçundan idari olarak ihraçla yargılandım, alt ceza olarak 24 ay uzun süreli durdurma cezası vermişler. Ben amiri tehdit etmedim. kendisi bana duyduğu kin yüzünden yalan yere rapor tuttu. Hiçbir delil olmamasına rağmen sadece onun tuttuğu rapor sonucu ceza aldim. Hicbir sucum yokken böyle ağır bir ceza almam zoruma gidiyor. Cezayi iptal ettirebilir miyiz.

Cevabımız:

Değerli takipçimiz öncelikle almış olduğunuz disiplin cezası için geçmiş olsun. Disiplin cezası almanıza sebep olan mesele ile ilgili herhangi bir delil bulunmadığından (tanık ifadesi, kamera kaydı vs.)
“Şüpheden sanık yararlanır ilkesi” gereği cezanızın İdare Mahkemesi kanalıyla iptal edilmesi gerekecektir.
Şöyle ki; Bilindiği üzere Disiplin Hukukunun en temel ve tartışmasız ilkelerinden biri, disiplin suçu teşkil ettiği iddia olunan sabit ve kuşkuya yer vermeyecek biçimde ispatlanmış olmasıdır. Bu ilke, tek taraflı irade beyanı ile kamu gücü yetkilerine istinaden kişilerin hukuksal durumunda değişiklik yapabilme kudretine sahip olan idare karşısında, birey ve topluluklara hukuksal güvence sağlaması gerektiğini ifade eden hukuk devleti ilkesinin (Disiplin Hukukunda uygulama alanı bulunan) ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan dolayıdır ki, disiplin mevzuatında disiplin soruşturmasının süreci ile ilgili usül kurallarına yer verilerek disiplin suçu işlendiği yolunda öne sürülen hususların ortaya konması ve ispatlanması gereğine işaret edilmiştir. Disiplin yaptırımı uygulanan, isnat edilen fiilin; gerektiğinde başvurulabilecek tanık, keşif, bilirkişi, kamera kaydı ve diğer kanıtlarla ispatlanması ve maddi gerçekliğinin ortaya konulması gerekmektedir. Buna göre disiplin yaptırımı uygulanan ilgili tarafından ikrar edilmeyen ve eldeki mevcut deliller ile disiplin normuna uygun fiilin ispatı mümkün olmayan hallerde ‘’ şüpheden sanık yararlanır ’’ ilkesi gereğince isnat edilen eylemden dolayı disiplin cezası verilemeyeceğinin kabulü gerekmektedir.

Benzer şekilde Danıştay 10.Dairesinin 17.12.1985 tarih ve 1985/1991 esas, 1985/2137 sayılı kararında; “………..soyut iddialarla davacı hakkında tesis edilen meslekten çıkarma yolunda ki işlemde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.” Şeklinde verilen karar ile de anlaşılacağı üzere hiçbir somut normda geçmemesine rağmen, İdare Hukukunun temel özelliği olan tedvin edilmemiş olmasından dolayı içtihatlar yolu ile anılan ilke Disiplin soruşturmalarında dikkat edilmesi gereken bir norm haline gelmiştir.

Ceza almanıza sebep olan iddiada; disiplin suçunun oluştuğu hakkında; her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerin olmamasından dolayı, disiplin cezası iptal edilecektir.

Not: Disiplin cezası alan polis memuru arkadaşımız için, avukatımız tarafından idare mahkemesine iptal davası açılacaktır.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.