TRAFİK POLİSİNİN SÖYLENEN YERE GİTMEMESİ’NDEN DOLAYI CEZA ALMASI

Soru:
Trafik polisi olarak görev yapmaktayım. Kavşaktaki trafik yoğunluğunu azaltmak için kavşakta yaya olarak görevlendirilmiştim. Buradaki görevimi sürdürürken başka bir bölgeye geçmem gerektiği söylendi. Ancak kavşaktaki trafik yoğunluğunun henüz azalmamış olmasından dolayı bir süre daha kavşakta görev aldım. Ardından yapılan denetim sonunda tarafıma bildirilen diğer bölgeye gitmediğim gerekçesiyle görevde savsaklama göstermek maddesinden 3 günlük aylık kesimi cezası aldım. Yardımlarınızı bekliyorum. 

 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, bildirilen bölgeye intikal etmediğinizden dolayı hakkınızda tesis edilen maaş kesimi cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; Büyükşehir olan bir ilde kavşaktaki trafik yoğunluğunu azaltmak için görev aldığınız, ardından başka bir bölgeye geçmenizin istendiği, ancak kavşaktaki trafik yoğunluğunun henüz bitmemiş olması gerekçesiyle kavşakta görev yapmaya devam ettiğiniz, yapılan denetim sonunda en son bildirilen bölgeye gitmediğinizden dolayı “görevde savsaklama göstermek” fiilinden hakkınızda maaş kesimi cezası tesis edildiği görülmektedir.

Öncelikle söz konusu zaman diliminde görevinizin 9.saatinde olduğunuz ve gün içinde aralıksız olarak bu görevi sürdürdüğünüz görülmektedir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KURULUŞLARI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN Trafik Zabıtasının Çalışma Usulleri ve Süreleri başlıklı 144.maddesinde:Personel sayısı yeterli olmak şartıyla, il trafik kuruluşlarında görev yapan personelin çalışma süreleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bölge, il ve ilçe trafik kuruluşlarında görev alacak personelin çalışma süreleri 24 saat içerisinde 8 saatten fazla olamaz.

b) Trafiğin tanzim ve denetlenmesinde görevlendirilecek olan yaya ve devriyeler 4’er saatten fazla olmamak şartı ile günde iki vardiya halinde çalıştırılabilir ve kış mevsimlerinde günlük çalışma süresi 8 saati geçmemek üzere 2’şer saate indirilebilir. Hükümleri amirdir.

Bu durumda, anılan yönetmelik uyarınca gün içinde çalışmanız gereken sürenin en çok 8 saat ile sınırlandırılmış olması sonucunda; bu süreyi aşan zaman aralığında görevlendirildiğiniz başka bir bölgeye intikal etmemiş olmanız fiilinde kanunen disiplin bozucu bir eylem bulunmamaktadır.

Her ne kadar son bildirilen yere gitmemiş olduğunuz sabit ise de; bu durumun, trafik yoğunluğunu azaltmak için kavşaktaki görevinizi ifa etmeye devam ettiğinizden kaynaklandığı açıktır. Başka bir deyişle; suç işleme saikiyle hareket ettiğinize yönelik bir kastınızın olmadığı, bunun aksine trafik yoğunluğunu azaltmak için, öncesinde tevdi edilen kavşaktaki görevinizi devam ettirmeniz sonucunda, konunun “görevde savsaklama göstermek” fiili ile ilişkilendirilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır.

Nitekim sonradan bildirilen bölgeye intikal edememiş olmanızda, hizmette aksama yaşandığına veya kamu zararı olduğuna dair dosyada bilgi belge bulunmaması sonucunda isnat edilen fiilin kabulü mümkün değildir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultunda şahsınız hakkında tesis edilen maaş kesimi cezası hukuka aykırı olup, bu cezanın İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekmektedir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.