TRAFİK BRANŞINDAN ÇIKARILMA

Soru:
Polisler için verdiğiniz destekten dolayı Sayfanızda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Trafik branşında polis memuru olarak görevliyken görev sırasında yasaklanan tutumlardan kınama cezası verildi, akabinde polis merkezi amirliğine tayinim çıkartıldı. Burada 1 sene çalıştıktan sonra da trafik branşından çıkartıldım. Mesleğimin her alanında görev yaparım o sorun değil, beni üzen olay; sanki büyük bir suç işlemişim gibi branştan çıkarılmaktır. İdare Mahkemesine dava açmayı düşünüyorum yardımcı olur musunuz?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, trafik branşından çıkartılmanıza dair işlem hukuka aykırı olup, branştan çıkarma işleminin İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Dosyanızı incelediğimizde; kullanmış olduğunuz şahin motorunun arızalanmasına sebep olduğunuz iddiasıyla “görev sırasında yasaklanan davranışlarda bulunmak” fiilinden dolayı kınama cezası ile tecziye edildiğiniz, ardından başka bir ilçede Polis Merkezi Amirliğine atamanızın yapıldığı, 1 yıl polis merkezi amirliğinde çalıştıktan sonra söz konusu Trafik branşından çıkartıldığınız görülmektedir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği’nin “Branştan Çıkarma” başlıklı 12. maddesinin (1) fıkrasının (c) bendinde; adli ve/veya idari bir suçtan dolayı ceza almış olanlardan çalıştığı branşta verimli olamayacağı anlaşılanların, (ğ) bendinde ise; ilgili branş yönergelerinde belirlenen süre kadar (1 yıl) branşı dışında çalışanların branştan çıkarılacağı hükme bağlanmıştır.

Öncelikle trafik polisi iken kullanmış olduğunuz motorsikletin arızanlaması nedeniyle verilen kınama cezasının, bu konuda her hangi bir tespit yahut tahlil olmaksızın, tek başına trafik branşında verimli olamayacağınız koşuluna bağlı branştan çıkarma sebebi olarak temel alındığı; ancak bu hususu destekleyici, başka bir ifade ile trafik branşında başarılı olamayacağınız yönündeki savın, somut bilgi ve belge sunulmak suretiyle ortaya konulmadığı, dolayısıyla bu cezanın trafik branşından çıkarılmanıza sebep olamayacağı açıktır.

Diğer yandan, şahsınızın rızası olmadan Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevlendirilmeniz sonucunda; her ne kadar bu görevlendirmenin branştan çıkarma için belirtilen süre olan 1 yıldan fazla olduğu gerekçesiyle branştan çıkarılmış olsanız da; kurum içerisinde farklı bir branşta görevlendirilmeniz konusunda bir iradesi bulunmayan şahsınız hakkında, iradeniz dışında, idarenin tek taraflı işlemiyle, ilgili mevzuatta belirlenen üst sınırları aşacak şekilde tesis edilen görevlendirme işlemi dayanak alınarak branştan çıkarma işlemi tesis edilmesinin, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı şüphesizdir.

Branş Yönetmeliğindeki asıl kuralın; branşlı personelin branşıyla ilgili bir görevde istihdam edilmesi olduğunun, söz konusu sebeplerden birinin mevcut olması halinde branş konusu hizmette aksamaya yol açmamak şartıyla mülki idare amirlerince başka bir birimde görevlendirme yapılmasının mümkün olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde; trafik branşında verimli olamayacağınız yönündeki görüşün detaylı bir şekilde tespit edilmesi gerekirken, almış olduğunuz kınama cezası ve rızanız dışında polis merkezi amirliğine yapılan atama sebebiyle 1 yıldan fazla trafik branşından ayrı kalmanız gerekçe gösterilerek Trafik branşından çıkarılmanız hukuka aykırı olup, açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda branştan çıkarılma işleminin İdare Mahkemesince İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.