TİYATRO SALONUNA GİRİŞTE TESLİM EDİLEN SİLAHIN KAYBOLMASI

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Tiyatro izlemeye gittiğimde özel güvenlik görevlisi tarafından, buraya silahla giremeyeceğim söylendi. Bunun üzerine tiyatro içindeki emanet dolabına silahımı bırakarak dolabı kilitleyip tiyatro izlemeye gittim. Döndüğümde silahın yerinde olmadığını fark ettikten sonra çalındığına dair bildirimde bulundum. Tarafıma açılan soruşturma sonucu, devlet malını kaybetmekten 16 ay uzun süreli durdurma cezası aldım. Bu cezanın İptali sağlanabilir mi?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, hakkınızda tesis edilen 16 ay uzun süreli durdurma cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; izinli olduğunuz bir günde sosyal aktivite kapsamında tiyatro etkinliğini izlemek için tiyatro salonuna gittiğiniz, burada özel güvenlik görevlisi tarafından silahla içeri giremeyeceğinizin söylenmesi üzerine silahınızı, kilitlemek suretiyle emanet dolabına koyduğunuz, tiyatro çıkışında silahınızın dolapta olmaması üzerine konuyu Polis ekiplerine bildirdiğiniz, bunun üzerine hakkınızda başlatılan soruşturma sonucunda “devlet malı silahı ihmal nedeniyle kaybetmek” maddesinden söz konusu cezanın tesis edildiği görülmektedir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmeliğin 3-f maddesinde; personelin görevi süresince beylik tabancasının devlet malı silah olduğu, ancak emeklilik halinde bu silahın zati malı(bireysel silahı) olabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda her ne kadar ücretini ödeyerek silahı satın almış iseniz de; anılan yönetmelik gereği meslek hayatınız boyunca bu silahın devlet malı meteryal olarak kabul göreceği kuşkusuzdur.

Diğer yandan “görev harici” silahla girilemeyecek olan yerler; 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir. İlgili kanunda tiyatro gibi sosyal aktivitelerin yapıldığı yerlere silahla girilemeyeceğine dair bir kısıtlama bulunmamasından dolayı, silahınızı teslim etmenize dair eylemde bir kusurunuz olduğu sabittir.

Bahse konu Tiyatro Salonunun silahla girilemeyecek yerler arasında sayılmamış olmasından dolayı, buraya silahla girebilmeniz mümkün iken, özel güvenlik görevlisinin yasal dayanağı bulunmayan uyarısı üzerine silahınızı emanet dolabına koyduğunuz ve sonrasında silahın çalınmış olduğundan, konunun maaş kesimi cezasını gerektiren “önlem almamak yüzünden devlet malı eşyanın kaybolmasına sebebiyet vermek” fiilinden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla “kaybolmasına sebebiyet vermek” maddesinden yargılanmanız ve bu madde kapsamında maaş kesimi cezası verilmesi gerekecek iken, doğrudan “ihmal sebebiyle kaybetmek” fiilinden 16 ay uzun süreli durdurma cezası verilmesinde; orantılılık ilkesi açıkça ihlal edilmiştir.

Sabit olduğu belirlenen fiil ile uygulanan ceza arasında adil bir dengenin kurulması, başka bir anlatımla fiil ve cezanın uyumlu olması gerekmektedir. Silahı, kilitlemek suretiyle emanet dolabına koymanıza dair eylemin, suç işleme iradesiyle işlenen bir eylem kabul edilmemesi gerektiği hususu dikkate alınarak değerlendirildiğinde, “Devlet malı silahı ihmal nedeniyle kaybetmek ‘’ suçunu işlediğiniz iddiasıyla 16 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmanız, kamu görevlileri için yasaklanan eylemler ile bu eylemler için öngörülen disiplin cezalarının birebir örtüşmesi gerektiğine yönelik “orantılılık” ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Bu durumda, kaybolmasına sebebiyet vermek maddesinden “4-10 günlüğe kadar aylıktan kesme cezası” ile cezalandırılmanızı gerektiren bir eylem olması karşısında “ ihmal sebebiyle kaybetmek” fiilinden “16 ay uzun süreli durdurma cezası” ile cezalandırılmanız hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda, şahsınız hakkında tesis edilen 16 ay uzun süreli durdurma cezasının (orantılılık ilkesi ihlali kapmasında) İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

(Maaş kesimi cezası verilmesi gerekecek iken, kıdem durdurma cezası verilerek orantılılık ilkesine riayet edilmemesinden dolayı, kıdem durdurma cezasının komple iptali gerekecektir, idare mahkemesinin alt cezaya indirme yetkisi yoktur.)

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.