TELEFONLA KONUŞTUĞU İÇİN GÖREV YERİNDE OLMAYAN MEMURA GÖREV YERİ TERK

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Nokta nöbetinde bir polis memuru ile beraber görevliyken Senelik İzin konusunda görüşme yapmak için idari büro memurunu aradım. Ancak bulunduğum noktanın görüşme yapmak için uygun olmaması üzerine kulübenin arka tarafına geçerek görüşmeye devam ettim. Bu sırada denetlemeye gelen amir beni kulübede görmediği için hakkımda rapor tutmuş ve görev yerini terkten 24 ay uzun süreli durdurma cezası aldım. Amirin kulübeye gelmesinin ardından arkadaşım bana mesaj attı ve 30 saniye içinde kulübeye geri döndüm. Bu cezanın İptali konusunda destek istiyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, hakkınızda “görev yerini terk etmek” maddesinden tesis edilen 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; gürültülü bir ortamda diğer polis memuru ile birlikte nöbet görevini ifa ettiğiniz, senelik izin konusunda idari büro memuru ile görüşme yapmak için kısa süreliğine nöbet kulübesinin arka tarafına geçtiğiniz ve mevcut görev noktanızın gürültülü olması sebebiyle görüşmeyi kulübenin arka tarafında yaptığınız, bu sırada denetleme sırasında görev yerinde olmadığınız gerekçesiyle hakkınızda disiplin cezası tesis edildiği görülmektedir.

Personele görev yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilebilmesi için ayrılma fiilinin uzun süreli olması, ayrılmaya konu durumun kabul edilebilir mazeret kapsamında değerlendirilememesi veya beyanların hayatın olağan akışı ile uyumlu olmaması gerekmektedir. Bu durumda beyanlarınızın hayatın olağan akışına uygun olduğunun tespiti konusunda; size bildirim yapıldıktan hemen sonra denetleme amirinin yanına geçtiğiniz görüldüğünden; konunun görev yeri terk olarak değerlendirilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır.

Görev alanınızda bulunan ortamın yüksek sesli olmasından dolayı(telsiz sesi, geçen araçların egzoz sesi vs) senelik izin konusunu görüşmek için kısa süreliğine nöbet kulübesinin arka tarafına geçmiş olmanıza dair eylemde herhangi bir kusurunuz bulunmamaktadır. Bununla birlikte soruşturma aşamasında verdiğiniz ifadede; konuyla ilgili kamera kayıtlarının incelenmesini talep ettiğiniz ancak bu talebinizin dikkate alınmadığı da görülmektedir.

Nitekim soruşturma dosyasında beyan ettiğiniz görüşmenin olup olmadığı hakkında idarece detaylı inceleme yapılmamıştır. Beyanlarınızın doğru olup olmadığı hakkında beraber çalıştığınız polisin ifadesine başvurulması, ortam kamera görüntülerinin incelenmesi, telefonda görüştüğünüzü iddia ettiğiniz idari büro polisinin ifadesine başvurulması veya idari bürodaki görevli polis memuruyla görüşmediğiniz iddiasının tespiti için Gsm operatöründen görüşme dökümünün istenmesi gerekmekteydi.

Sonuç olarak; senelik izin konusunda idari işlemlerin devamı amacıyla ortamın sesli olmasından dolayı daha sakin bir ortamda polis memuruyla görüşme yapmış olmanız sonucundaki eylemin “görevi savsaklama veya görev yerini terk” fiili ile ilişkilendirilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır.

Diğer yandan fiil sebebiyle kamu zararının oluşmadığı veya hizmette aksama yaşanmadığı hususlarının birlikte değerlendirilmesinde; şahsınız hakkında tesis edilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu tartışmasızdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda, şahsınız hakkında tesis edilen 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekmektedir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.