TAYİN KONUSUNDAKİ YETKİ UNSURU

Soru:

Öncelikle bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Ben polis memuru olarak A ilinde görev yapmaktayım. Kamu personeli olan eşim ise B ilinde görevli olduğundan dolayı eş durumu mazereti ile eşimin bulunduğu B iline atama talebimi Emniyet Genel Müdürlüğüne dilekçe ile gönderdim. Söz konusu dilekçem, Birinci Bölge Atama Büro amiri imzalı evrak ile reddedildi. Atama talebimin reddedilmesi sebebiyle aile bütünlüğü konusunda mağdur olduk. B iline atanmak için mahkemeye başvurmak istiyorum. Bana yardımcı olmanız mümkün mü?

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, eş durumu mazeretiyle yapmış olduğunuz atama başvurunuzun reddedilmesine dair işlem hukuka aykırı olup, işlemin İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ve eş durumu mazeretiyle B iline atanmanızın yapılması gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri kapsamında; ’’Personelin yer değiştirmeleri Genel Müdürün önerisi ve Bakanın onayı ile yapılır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Eş durumu sebebiyle B eline atama talebinde bulunduğunuz ve söz konusu talebinizin Birinci Bölge Atama Büro Amiri imzalı evrak ile reddedildiği görülmektedir. Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre polis memurlarının yer değiştirme suretiyle atamaları Emniyet Genel Müdürünün onayı ile yapılacak olup Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi uyarınca eş durumu mazereti kapsamında, B iline atanma talebinizin atamaya yetkili amir tarafından değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekmekte iken, atanma isteminizin reddine ilişkin olarak Birinci Bölge Atama Büro Amiri imzası ile tahsis edilen işlem yetki unsuru yönünden hukuka aykırıdır.

Diğer yandan Anayasa, yasa ve yönetmelik hükümleriyle güdülen amacın, aileyi parçalanmaktan kurtarmak, aile bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlık bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamın sağlanması olduğu açıktır.

Anayasa’nın devlet organlarına yönelik açık ve kesin buyruğu karşısında kamu personelinin naklen atanmaları konusundaki işlemlerin tesisinde idare için, aile birliğinin korunmasını göz önünde bulundurmak Anayasal bir yükümlülüktür.

Eş durumu kapsamında atanma talebinizin reddine ilişkin işlemin Aile Bütünlüğü konusunda da hukuka aykırı olması sebebiyle; açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda atanma talebinizin reddine dair işlemin İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.