ŞÜPHELİ ŞAHISLARA MÜDAHALE ETMEME DİSİPLİN CEZASI

Soru:

Polis memuru olarak ekiplerde görev yapıyorum. Geçen sene çevreye rahatsızlık veren şahıslar olduğu gerekçesiyle yapılan ihbar sonucu bölgeye gittik. Ancak gittiğimizde söz konusu şahıslara rastlamadık. Daha sonra vatandaşın birisi polisler işlem yapmadı diye
bizi bimere şikayet etmiş. Açılan soruşturma sonucunda “Mevzuat ve talimatlarla kendisine tevdi edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmemek” maddesinden Kınama cezası aldım. Bu cezanın iptali mümkün mü?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, bölgenizde çevreye zarar veren şahısların bulunduğu ihbarı üzerine söz konusu yere intikal ettiğiniz ve şüpheli şahıslara rastlanılmamasına rağmen bir vatandaş tarafından yapılan şikayet sonucu hakkınızda tesis edilen Kınama Cezası hukuka aykırı olup ilgili cezanın İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

İhbar üzerine ilgili yere gidip kontrol ettiğinizde, bölgede belirtilen şahıslara rastlanılmadığı görülmektedir. Çevreye zarar veren şahıslara müdahale etmediğinize yönelik vatandaşın bu şikayeti gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim bu şahısları gördüğünüz ve görmenize rağmen şahıslar hakkında işlem yapmadığınız iddiaları kanıtlanmış değildir. Bilindiği üzere Disiplin Hukukunun en temel ve tartışmasız ilkelerinden biri, disiplin suçu teşkil ettiği iddia olunan fiilin sabit ve kuşkuya yer vermeyecek biçimde ispatlanmış olmasıdır.

Diğer yandan söz konusu olayın tarihi 2016 yılıdır. Kınama cezası ise 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname’ye göre tesis edilmiştir. 682 sayılı bu Kararname söz konusu olaydan sonra 23.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu olay tarihinde yürürlükte olan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nde ‘’Mevzuat ve talimatlarla kendisine tevdi edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda bulunmak.’’ suçu bulunmamaktaydı. Bu durumda Anayasanın 38. Maddesi ile güvence altında olan Suç ve Cezada Kanunilik ilkesi ihlal edilmiştir.

Anayasamızın 38. Maddesi: Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Hükmü amirdir.

Olay tarihinde yürürlükte olan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nde ‘’Mevzuat ve talimatlarla kendisine tevdi edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda bulunmak.’’ suçu bulunmadığından tesis edilen Kınama Cezası hukuka aykırıdır.

Yine Türk Ceza Kanunu’nun 7.maddesinde: Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz hükümleri amirdir. Dolayısıyla iddia edilen fiilin, söz konusu tarihte yürürlükte bulunan E.T.D.T’nde bulunmaması sebebiyle şahsınız hakkında lehe durum uygulanması gerekecek ve böyle bir cezanın verilmemesi icap edecekti. Anayasamızın bu hükümlerle ilgili 38. maddesinin gerekçesinde ve Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesinin gerekçesinde, fail hakkında lehe olan kanunun uygulanacağı kuralı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla, Ceza Hukukunda suçun işlendiği tarih itibariyle yürürlükte olan ile sonradan yürürlüğe giren kanunlar arasında fark bulunması halinde, failin aleyhine uygulama reddedilmiş, geçmişe yönelik olarak aleyhe uygulama yasağı getirilmiş ve en önemlisi tatbik tarihi göz önüne alınmak suretiyle en lehe olan kanun hükmünün uygulanacağı belirtilmiş ve bu bakımdan devam eden dava ile kesinleşmiş hükümler arasında fark gözetilmemiş ve açık bir şekilde Ceza Kanununun 7. maddesinin ikinci fıkrasının son kısmında, “… failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” ifadesine yer verilerek, cezanın infazı aşamasında bile “lehe olan kanun tatbiki” prensibinden vazgeçilemeyeceğine işaret edilmiştir .

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen Kınama Cezasının İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.