ŞÜPHELİ ŞAHSI HASTANEYE GÖTÜRMEYEN POLİSE DİSİPLİN CEZASI

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Uygulama noktasında görevliyken, bir şahsın trafiği tehlikeye düşürdüğü İhbarı ile bu şahsı durdurduk. Şahsın alkollü olmasından dolayı kendisine işlem yaptığım esnada, bu şahıs bana karşı sözlü hakarette bulundu ve aramızda arbede yaşandı. İşlemin ardından şahsın hastaneye götürülmesi konusunda şahısla arbede yaşamış olduğumdan dolayı hastanede yine olumsuz tavır sergilememesi için “şahsın başka bir görevli tarafından hastaneye götürülmesinin daya uygun olduğunu” belirterek ekip şefimden ricada bulundum. Bunun üzerine başka bir polis tarafından şahıs hastane kontrolüne götürüldü. Daha sonra şahsı hastaneye götürme görevini kabul etmediğim iddiasıyla, kaymakam tarafından “sorumluluktan kaçınma” maddesinden resen kınama cezası verilmiş. Bu cezanın İptalini istiyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, Kaymakam tarafından hakkınızda re’sen tesis edilen Kınama Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; A ilinde asaleten görev yapmaktayken, olayın yaşandığı B ilinin bir ilçesine geçici görevlendirme suretiyle görevlendirildiğiniz, geçici görevli olarak çalıştığınız B ilinde uygulana noktasında görevliyken; “trafiği tehlikeye düşüren şahsın durdurulması” anonsu üzerine, yola kapan atarak şahsı durdurduğunuz, şahsın alkollü olması üzerine şahsa işlem yaparken, bu şahısla aranızda arbede yaşandığı, “alkollü araç kullanma” işleminin ardından hastane kontrolü için şahsın başka bir polis tarafından hastaneye götürülmesi şeklinde ekip amirinden ricada bulunduğunuz ve bunun üzerine şahsın, diğer görevliler tarafından hastaneye götürüldüğü, akabinde şahsı hastaneye götürmek istemediğiniz gerekçesiyle ‘‘Mevzuat ve talimatlarla kendisine tevdi edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda bulunmak. ‘’ maddesinden geçici görevli olarak çalıştığınız İlçenin Kaymakamı tarafından re’sen Kınama Cezası ile tecziye edildiğiniz görülmektedir.

Öncelikle söz konusu disiplin cezası, yetki unsuru yönüyle hukuka aykırıdır.

682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname’nin Kabul Edilmesine Dair Kanunun Disiplin amirlerinin ve kurullarının belirlenmesi ve çalışmasına dair esaslar başlıklı 26. Maddesinin 2.fıkrasında: ‘’Görevlerini vekâleten, geçici görevle veya kanunlarda yazılı diğer hallerde yetkili olarak yürüten personel hakkında yapılacak inceleme ve soruşturmalarla ilgili olarak yetkili disiplin amirlerinin ve disiplin kurullarının belirlenmesinde, asılın görev unvanı esas alınır.’’Hükmü amirdir. Dolayısıyla hakkınızdaki soruşturmanın karara bağlanması konusundaki disiplin amiri tayininde; asıl kadronuz olan A İli Emniyet Müdürlüğü tarafından karar verilmesi gerecek iken, geçici görevle çalıştığınız İlçe Kaymakamı’nın ceza verme yetkisi bulunmamaktadır.

Kanunun sarih ve açık şekilde belirttiği gibi hakkınızdaki soruşturma dosyasının, asıl kadronuz olan A İli Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmekteyken, yetkisiz disiplin amiri tarafından tecziye edilmenize dair işlem, usül yönünden hukuka aykırıdır.

Diğer yandan, bu olayda herhangi bir kusurunuzun bulunmadığı açıktır. Tarafınıza karşı mukavemet uygulayan bu şahıs ile aranızda arbede yaşanmış, “şahsın alkollü olmasından, olayın daha fazla büyümemesi ve öncesinde bu şahısla hadise yaşamış olmanızdan dolayı” haklı olarak, bu şahsın hastaneye başka bir polis tarafından götürülmesinin daha uygun olduğunu söylediğiniz görülmektedir.

Ortada görevden kaçma veya kişisel istek sonucu, şahsı kasıtlı olarak hastaneye götürmek istememe durumunun olmadığı sabit olup, şahısla aranızda arbede yaşanmış olmasından dolayı, ‘’bu şahsı hastaneye başka bir görevlinin götürmesi gerektiğine dair düşünceniz” son derece makul bir düşüncedir.

Nitekim İlgili kanunun uyarı cezasını gerektiren 8/1-g maddesinde ‘’ Usulüne uygun olarak kendisine verilmiş olan bir emir üzerine; emrin uygun olmadığı, yanlış verildiği, yapılamayacağı ve benzeri şekillerde amirini alenen eleştirmek veya amire karşı itirazda bulunmak maddesinin devamında “Amir tarafından karar verilene kadar astın fikrini savunması veya emrin kanunsuz olduğu hususundaki kanaatini belirtmek için amire yaptığı itiraz bu kapsamda disiplinsizlik teşkil etmez.” hükmü amirdir. Bu durumda, ekip amiriniz tarafından şahsın başka bir görevli tarafından hastaneye sevk işlemi sağlandığından dolayı, amir tarafından karar verilene kadar “kanaat belirtmenin” suç olmadığını belirten kanun maddesi uyarınca, hakkınızda disiplin cezası tesis edilmesinin kabulüne olanak bulunmamaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında Kaymakam tarafından re’sen tesis edilen Kınama Cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.