SUÇLU İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPAN KOMİSERE DİSİPLİN CEZASI

Soru:
Komiser olarak görev yapmaktayım. Şahsın birisi arkadaşımı tehdit eder ve arkadaşım bu şahıs hakkında şikayetçi olur. Arkadaşımın bu konuyla ilgili benden yardım istemesi üzerine bu şahsı tanıyan birisini arayarak şahıs hakkında birtakım bilgi almak istedim. Ancak bilgi istediğim kişinin başka bir suçtan dolayı telefonu dinleniyormuş. Sonuç olarak örgüt üyesi olan birisi ile yaptığım telefon görüşmesinde kendisine “dayı” diye hitap ettiğim için disiplin cezası aldım. Cezanın İptali konusunda yardımlarınızı bekliyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, gayri meşru iş yapan suç örgütü elemanıyla yaptığınız telefon görüşmesi sebebiyle “hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsmak” maddesinden tesis edilen disiplin cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına konu dosyanızı incelediğimizde; arkadaşınızı tehdit eden şahsa yakın olan birisini telefon ile arayarak kendisiyle bir konu hakkında görüşmek istediğinizi belirttiğiniz, bu şahısla yaptığınız konuşma içeriğinde çok samimi olduğunuz ve suç örgütü elemanına ”Dayı” diyerek hitap ettiğiniz, başka bir suçtan dolayı suçlu bulunan bir kişiyle samimi olarak görüştüğünüz gerekçesiyle hakkınızda bu disiplin cezasının tesis edildiği görülmektedir.

Savunmanızda; arkadaşınızı tehdit eden şahsın bir an önce yakalanması için bilgi almak üzere bu şahsa yakın olan kişiyi aradığınızı beyan ettiğiniz; söz konusu disiplin cezasının gerekçesinde ise; tehdit kapsamında başlamış olan yasal işlem devam ederken, suç örgütü elemanını arayıp kendisine “Dayı” şeklinde hitap ederek bu kişiyle samimi ilişki kurmakla halkın nezdinde emniyet teşkilatının güvenirliğini ve saygınlığını zedelediğiniz ibareleri bulunmaktadır.

Dosyada bulunan bilgi ve belgeler ile telefon kayıtlarının birlikte değerlendirilmesinden, arkadaşınızın, kendisini tehdit eden kişi hakkında şikayette bulunduğu, söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı, aynı zamanda şikayet ettiği şahsın bulunabilmesi için arkadaşınızın sizden de yardım istediği, hakkında suç örgütü kurmaktan dolayı adli işlem başlatılan birisi ile irtibata geçerek kendi görev alanınız dışında olan bu olayla ilgili yardım istediğiniz anlaşılmaktadır.

Güvenlik ve asayişi sağlamakla görevli olan emniyet mensuplarının ifa ettikleri görevin önemi, özelliği ve niteliği gereği yapacakları iş ve işlemler ile sergiledikleri tutum ve davranışlardan gerek hizmet içinde gerekse hizmet dışında saygınlık ve güven duygusunu topluma karşı sağlamlarının gerekli ve zorunlu olduğu tartışmasız ise de; arkadaşınızı tehdit eden şahıs hakkında bilgi alabilmek için bu kişiyle görüştüğünüzü belirttiğiniz, telefon görüşmesi sırasında bu kişiye “Dayı” şeklinde hitap etmenizin bilgi alma amacı dışında bir nedene dayandığı konusunda iddia ve somut belge bulunmadığı açıktır.

Nitekim arkadaşınızı tehdit eden şahsa ulaşmak için görüştüğünüz kişinin suçlu olduğunu önceden bilmemeniz ve buna göre şahıs hakkında bilgi almak için samimi görüşme yapmanız durumu; hayatın olağan akışına uygundur.

Yürütmüş olduğunuz polislik mesleği bakımından her insanla iletişiminizin olacağı açık olup, görüştüğünüz insanların suçlu olup olmadığı tespitini yapmanız mümkün değildir.

“Resmi sıfatın gerektirdiği güven duygusunu sarsmak” maddesi Emniyet Teşkilatında JOKER olarak kullanıldığından, her türlü tutum ve davranışın bu madde kapsamında değerlendirilmesi yersizdir.

Disiplin cezasını gerektiren torba suç hükümleri içeren bu fiilin yoruma açık olduğu ve İdarenin bu fiilin içeriğini istediği şekilde doldurarak kişilere disiplin cezası verdiği gözetildiğinde; bu durumun hukuki güvenlik, belirlilik ilkelerine aykırı olduğu gibi büyük mağduriyetlere sebebiyet vereceği de şüphesizdir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen disiplin cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekmektedir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.