Subaylık Sınavına Başvurunun Kabul Edilmemesi

Sizden Gelenler:
Jandarma Astsubayı olarak görev yapmaktayım. Bu seneki Teğmen rütbesi sınavına başvurdum ancak başvurum kabul edilmedi. Gerekçesi ise teşkilata girdiğim yılda şüpheli çok kişinin Astsubay olması iddiası. Yani bizzat beni ilgilendiren bir konu yok. O yıl teşkilata giren tüm Astsubaylar için genel bir soruşturma yürütülmüş. Yürütmeyi Durdurma Davası ile Teğmenlik sınavına girmem gerekiyor. Yardımlarınızı bekliyorum 

CEVABIMIZ: 
Değerli takipçimiz; Astsubay olarak görev yapmaktayken Subaylığa Geçiş Sınavına başvurunuzun kabul edilmemesine dair işlem hukuka aykırı olup, olumsuz cevabın İdare Mahkemesince iptali gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim. 

Sınav başvurunuzun kabul edilmemesine dair dosyanızı incelediğimizde;  2014 yılı dış kaynaktan muvazzaf Astsubay temini kapsamında Jandarma Astsubay Temin Kursu (JATEK) sınavını kazanarak Astsubay olarak atamanızın yapıldığı; Astsubaylığa alındığınız sınavın, Teftiş Kurulu Başkanlığının raporu ile şüpheli temin faaliyeti olarak belirlendiği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mezkur sınavla ilgili soruşturma başlatıldığı, anılan bu sebeple güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasından dolayı başvurunuzun  reddedildiği görülmektedir. 

Her ne kadar teşkilata atandığınız yıldaki atamaların “şüpheli temin faaliyeti” olarak değerlendirildiği açık ise de; bu konuyla ilgili personeller hakkında ayrı ayrı inceleme yapılması, şüpheli temin tespiti yapıldığında ise; sadece tespiti yapılan personele yaptırım uygulanması gerekmektedir. Başka bir deyişle; belirtilen yılda teşkilata atanan tüm personelin şüpheli değerlendirilmesi yerine; somut deliller ile sakıncalı bulunan personelin diğer personellerden ayrılması, şüpheli durumun; tüm temin faaliyetlerine sirayet ettirilmemesi gerekecektir. 

Kaldı ki Subaylığa Başvuru Sınavına Kabul işlemlerinde; şahsınız gibi mesleğe 2014 girişli olan bazı Astsubayların Sınava Başvurularının kabul edildiği görülmektedir. Bu kişilerin de aynı yıl atanmasına rağmen “şüpheli temin faaliyeti“ unsuruna neden dahil edilmediklerinin Mahkemece İdareye sorulması, hukuken kabul edilebilir bir cevap verilememesi durumunda ise “eşitlik ilkesi” kapsamında işlemin hatalı olduğunun kabulü mümkün olacaktır. 

Tamamen iradeniz dışında oluşan durumun mesleki kariyerinizi etkileyecek nitelikteki bu işleme engel olması; açıkça mağduriyet yaşamanıza sebep olmuştur. 

Diğer yandan Subaylık Sınavına Başvurunuzun kabul edilmemesine gerekçe olan konu;  Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. İşlediğiniz iddia edilen suçun  oluşup olmadığı,  ancak  ceza mahkemesince  verilecek  karar  ile belirlenebilir.  Nitekim hakkınızda bu konuda mahkumiyet hükmüne dair bir karar verilmemiş, bahse konu adli soruşturmanın ise genel bir soruşturma olduğu belirtilmiştir. 

Her ne kadar 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi akabinde oluşan olağanüstü süreçte FETÖ/PDY terör örgütü ve diğer terör örgütleriyle alakalı olarak daha kapsamlı bir mücadele yürütüldüğü ve bu kapsamda Jandarma personelinin asli görevinin terör örgütü ile mücadele olduğu ve bu mücadelenin yürütülmesinde Subay rütbesinde olan personelin güvenilirlik yönünden hassasiyet arz etmesi ile beraber bunun yanında Subaylık hizmeti gibi hayati önem taşıyan bir pozisyonda hangi personeli istihdam edeceği konusunda idarenin bir takdir hakkı bulunduğu açık ise de; idarenin kamu hizmetinin gerekleri doğrultusunda personelin görev yaptığı hizmet birimini değiştirme veya Personelin Rütbe Alması konusunda kanunen sahip olduğu takdir yetkisini Jandarma hizmetlerinin önem ve özelliğine uygun olarak kullanması gerekmekte olup, bu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif (öznel) nedenlerle personel aleyhinde kullanılmaması, idarenin takdir yetkisini kullandığı esnada, isnatları somut olarak ortaya koyacak yeterli bir bilgi ve belgenin bulunması gerekmektedir.  

Ancak başvurunuza konu bu işlemde (bireysel olarak) şahsınızın şüphe durumu hakkında takdir yetkisinin gerekçeli veya tespite dayalı kullanıldığı yönünde dosyada bir belge bulunmamaktadır. İdarenin arkasına sığınacağı takdir yetkisi, kamu yararı ve hizmet gereği gibi olguların eğer bu işlemde olduğu gibi aleyhte kullanılmadığı iddia edilecek ise; İdare adına savunma yapacakların bu sorunun somut ve mantıklı cevabını net olarak vermesi gerekmektedir. 

Sınava başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına neden olabilecek mahiyette bizzat şahsınız olarak sakıncalı halinizin bulunduğunun ortaya konulamamış olması kapsamında, açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; Subaylığa Geçiş Sınavına başvurunuzun kabul edilmemesine dair işlemin İdare Mahkemesi tarafından iptaline karar verilmesi gerekecektir. 

Not: Disiplin Cezası alan, Güvenlik Soruşturması olumsuz sonuçlanan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller; bizlerle irtibata geçmeniz durumunda ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.