Sözleşmeli er olarak görev yapan davacının çok sık istirahat raporu aldığı ve disiplin cezalarının bulunduğu gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesine dair işlem hakkında Yürütmeyi Durdurma kararıdır.

Sözleşmeli er olarak görev yapan davacının çok sık istirahat raporu aldığı ve disiplin cezalarının bulunduğu gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesine dair işlem hakkında Yürütmeyi Durdurma kararıdır.


GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net