Soruşturmada Tarafsız Yargılama İlkesinin İhlal Edilmesi

Öncelikle belirtmek isteriz ki; tarafımıza ulaşan her dosyayı detaylı olarak inceliyor, işlemin iptali için en ufak bir usul hatası tespit ettiğimizde; bu durumun bize ışık tutmasını sağlıyoruz. 

Sizden Gelenler:
Jandarma Astsubay Üstçavuş olarak görev yapmaktayım. Görev yaptığım birlikte elektrik arızası meydana geldi ve arızanın giderilmesi için birliğe sivil elektrik teknisyenini çağırdım. Teknisyenin gelmesinden sonra arızayı gidermesine müteakip kendisine çay ikram ettim ve yarım saat onunla bulundum. Bu sırada denetlemeye gelen komutan tarafından görev yerimde olmadığım gerekçesiyle hakkımda rapor tutuldu. Görevi savsaklama maddesinden 3 gün maaş kesimi cezası verildi. Bu cezanın iptalini istiyorum. 

CEVABIMIZ:
Değerli takipçimiz; hakkınızda tesis edilen 3 günlük maaş kesimi cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim. 

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; görevli olduğunuz karakolda elektrik arızası meydana geldiği, bu arızanın giderilmesi için Elektrik Dağıtım Şirketinden personel talep ettiğiniz, bu personelin gelerek arızayı gidermesinin ardından kendisine çay ikram ederek yarım saat yanında bulunduğunuz, bu esnada denetlemeye gelen amiriniz tarafından görev yerinde bulunmadığınız gerekçesiyle hakkınızda rapor tutulduğu, arızanın giderilmesinden sonra hemen görev yerine geçmeniz gerekirken,  yarım saat kadar elektrik teknisyeniyle sohbet ettiğiniz, konuyla ilgili başlatılan disiplin soruşturmasında şahsınızdan ifade alındıktan sonra henüz son savunmanızı sunmadan önce disiplin amiri tarafından “ disiplin soruşturma heyetinin kanaatine iştirak ediyorum”  şeklinde kanaat bildirildiği, bu sebeple kusurlu bulunarak “ görevde kayıtsızlık göstermek” maddesinden hakkınızda 3 günlük maaş kesimi cezası tesis edildiği görülmektedir. 
Disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar pozitif olarak mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır. Disiplin cezalarının sağlıklı ve objektif olması cezayı veren disiplin amirlerinin olayı objektif değerlendirebilmeleriyle mümkündür.

Yukarıda yer verilen kurallara göre, disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra belli yasal süreler içinds/ ilgili memur hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması açılması, söz konusu soruşturmada memurun lehine ve aleyhine olan tüm delillerin toplanarak ekleriyle birlikte bir soruşturma raporunun oluşturulması ve bu şekilde memurun hangi fiili, nerede, ne zaman. nasıl. ne şekilde işlediğinin somut, hukuken kabul edilebilir ve kesin delillerle. şüpheye yer vermeyecek açıklıkta ortaya konularak tarafsız disiplin amiri tarafından bir disiplin cezası verilmesi gerekmektedir.

Olayımızda ise; soruşturma raporunun ilk disiplin amirine sunulmasından sonra, disiplin amirinin "disiplin soruşturma heyetinin kanaatine iştirak ediyorum" şekilde kanaatini belirttiği, bu aşamadan sonra savunmanızın alındığı, bu bakımdan hakkınızdaki soruşturma henüz tamamlanmadan ve henüz son savunmanız alınmadan disiplin amirinin eylem ile ilgili cezalandırma iradesini ortaya koyduğu, bu yönüyle disiplin cezasını veren amirin tarafsız kabul edilemeyeceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, disiplin suçunun sübuta erdiğinden bahisle bu disiplin cezasının verilmesi; hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; şahsınız hakkında tesis edilen 3 günlük maaş kesimi cezasının İdare Mahkemesince iptali gerekmektedir. 

Not: Disiplin Cezası alan, Güvenlik Soruşturması olumsuz sonuçlanan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller; bizlerle irtibata geçmeniz durumunda ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.