Soruşturma gerekçesiyle Paem den ilişiği kesilen Polis Memurunun; Komiser Yardımcısı olarak atanması için aldığımız Yürütmeyi Durdurma Kararımız

Soruşturma gerekçesiyle Paem den ilişiği kesilen Polis Memurunun; Komiser Yardımcısı olarak atanması için aldığımız Yürütmeyi Durdurma Kararımız


GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net