Soruşturma Gerekçesiyle ”İstek Dışı Yapılan Atama”

Sizden Gelenler:
Polis Memuru olarak görev yapmaktayım. Kılık Kıyafet Kurallarına Uymamak maddesinden hakkımda disiplin soruşturması başlatıldı, ayrıca bu soruşturma bahane edilerek farklı bir ilçeye atamam yapıldı. İdareye yazdığım dilekçe ile bu atamanın durdurulmasını talep ettim, ancak bulunduğum yerde görev süremin dolduğu gerekçesiyle atamayı durdurmadılar. Yardımlarınızı bekliyorum.

CEVABIMIZ:
Değerli takipçimiz; farklı bir ilçeye atamanızın yapılmasına dair işlem hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesince “ bu atamanın yürütmesinin durdurulmasına” dair karar verilmesi  gerekecektir.

Bu görüşümüzü izah edelim: Atanmanıza ilişkin dosyanızı incelediğimizde; görev yaptığınız yerde “Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymamak” maddesinden hakkınızda disiplin soruşturmasına başlanıldığı, süreç içerisinde bu soruşturma gerekçesiyle farklı bir ilçeye atamanızın yapıldığı, atamadan feragat edilmesi talebiyle yaptığınız başvuru üzerine; mevcut görev yerinde çalışma sürenizi tamamladığınızdan bahisle talebinizin reddedildiği görülmektedir.

Diğer yandan disiplin cezasına konu eyleminiz nedeniyle hakkınızda ayrıca atama işleminin tesis edilmesine dair işlemde; disiplin cezasını gerektiren fiiliniz dışında, kamu hizmetini aksattığınız veya görevinizde başarısız olduğunuz yolunda somut bilgi ve belgenin bulunmaması, dolayısıyla disiplin cezasını gerektiren eylemin bilahare atanmanızı gerektirecek nitelikte olmaması karşısında, aynı unvanla farklı bir ilçeye atanmanız yolunda tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Başka bir deyişle; söz konusu eylemin naklen atanmaya gerekçe alınması; atamanın cezalandırma amacı taşıdığını göstermekte olup, bu haliyle  işlemin sebep unsuru olarak kabul edilmesine imkan bulunmadığı açıktır.

Nitekim atama işlemlerinin disiplin cezasından farklı işlemler olması nedeniyle koşulların ayrı ayrı olduğu, işlenen fiil nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılan personelin işlediği bu  fiilin, hizmetin işleyişini etkileyecek niteliğinin bulunmadığı veya kamu yararı ilkesi uyarınca atanmasını gerektiren başkaca sebeplerin olmadığı durumlarda, aynı fiil nedeniyle bir de atamaya konu edilmesinin “bir fiilin iki kez cezalandırma sonucunu doğuracağı” , atama işleminin ancak kamu yararı ve hizmet gereklerinin gerekli kıldığı durumlarda kullanılması gereken bir idari tasarruf yetkisi olduğu idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.”

Ayrıca bahse konu atama işlemine esas olarak; mevcut yerde görev sürenizin tamamlandığı iddia edilmiş ise de; bu konuyla ilgili aynı yerde görev süresini tamamlamasına rağmen, halen o yerde görev yapan personellerin bulunması; hakkınızda açıkça eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini göstermektedir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen atama işleminin “İdare Mahkemesince Yürütmesinin Durdurulmasına” karar verilmesi gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, Güvenlik Soruşturması olumsuz sonuçlanan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller; bizlerle irtibata geçmeniz durumunda ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

 

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.