SORUŞTURMA GEREKÇESİ İLE ÖZEL HAREKAT BRANŞINDAN ÇIKARILMA

Soru:
Özel Harekat branşında polis memuru olarak çalışmaktayken hakkımda soruşturma başlatıldı ve soruşturma sonucu dahi beklenmeden branştan çıkartıldım. Soruşturma konusu ise; amir ile aramızda geçen konuşmada ona saygısızlık yaptığım iddiası. Amire karşı saygısız bir hareketim olmadı, hiç tanık olmamasına rağmen sadece tutulan bir rapor sonucu soruşturma açıldı ve branştan çıkartıldım. Gerekçe olarak soruşturmayı belirtmiyorlar, hizmet gereği diye branştan çıkartılmışım. Özel Harekata tekrar dönmek için yardımlarınızı bekliyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, hakkınızda soruşturma açılmış olması sebebiyle “Hizmet Gereği” Özel Harekat branşından çıkartılmanıza dair işlem hukuka aykırı olup, branştan çıkartma işleminin İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Söz konusu soruşturma dosyasını incelediğimizde; amire karşı saygısız şekilde konuşmalarınız olduğu iddiasıyla hakkınızda soruşturma başlatılmış ise de, isnat edilen fiil hakkında, tutulan rapordan başka bir emarenin bulunmadı görülmektedir.

Henüz sonuçlanmayan bir soruşturma gerekçesiyle bu şekilde ağır bir işlem tesis edilmesi hukuka aykırıdır. Kendisine bir suç isnat edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BRANŞ YÖNETMELİĞİ’NİN BRANŞTAN ÇIKARTILMA BAŞLIKLI 10.MADDESİ ŞU ŞEKİLDEDİR:
MADDE 10 –
(3) Personelin branştan çıkarılmasında aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı aranır;
a) İlgili branş yönergesinde belirlenen branşa aktarmaya esas şartlardan herhangi birini yitirenler,
b) Personelin çalıştığı hizmette verimli olamayacağı veya hizmeti olumsuz etkilediği bilgi ve belgelerle anlaşılanlar,
c) Adli ve/veya idari bir suçtan dolayı ceza almış olanlardan çalıştığı branşta verimli olamayacağı anlaşılanlar.

Bu durumda ilgili soruşturmada ceza alacağınız varsayılsa bile, iddiaya ilişkin fiilde “verimli olamayacağı” saiki bulunmamaktadır.
Başka bir deyişle “amire saygısızlık” maddesinden disiplin cezası verilmiş olması hususu, branşta verimli olunamayacağı sonucunu doğurmaz.

Özel Harekat branşından çıkarılan şahsınız yönünden Yönetmelikte sayılan branştan çıkarılmayı gerektiren hallerin gerçekleştiğini kanıtlayacak hukuken geçerli bilgi ve belgelerin dosyada mevcut olmadığı aşikardır. Bu durumda söz konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İlgili Yönerge gereği şahsınız hakkında branştan çıkarılma işlemi yapılmasını gerektirecek herhangi bir kriter bulunmamasına rağmen keyfi olarak branştan çıkartıldığınız görülmektedir.

Dolayısıyla mevcut durumunuz ile branştan çıkartılmanıza dair işlem arasında adil bir denge yoktur. Sabit olduğu belirlenen durum ile uygulanan işlem(branştan çıkartma) arasında adil bir dengenin kurulması başka bir anlatımla mevcut durum ve idare işleminin uyumlu olması gerekmektedir.

Soruşturmaların “Adil yargılanma” ilkesine uygun bir şekilde yürütülebilmesi için “Eylemin ağırlığına göre cezalandırma” ilkesinin branştan çıkartma aşamasında gözetilmesi zorunludur.

Nitekim ‘’Özel Harekât birimlerinde bu konuda tecrübeli personelin fazla olmasından dolayı, genel hizmet biriminde görevli personele bilgi birikimlerini aktarmak ve genel hizmet birimlerindeki tecrübeli personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla genel hizmet birimlerinde görevlendirmelerin yapıldığı, ülke genelinde farklı illeri de içine alan birçok polis memuru hakkında bu şekilde işlem tesis edildiği, bu durumun idari ve asayiş ile ilgili ortaya çıkan zorunlu ihtiyaçtan kaynaklandığı, aksi bir durumun ülke iç güvenliğini sağlamakla görevli emniyet teşkilatını görev yapamaz duruma düşüreceği, salt şahsınıza yönelik tesis edilmediği hususları ‘’ idare tarafından savunulacak ise; yapacak oldukları bu savunmalarının da kabulü mümkün değildir.

Şöyle ki: Özel Harekat branşında yaşadığınız tecrübe kısıtlı bir süre olduğundan, Genel Hizmet branşında çalışan memurlara bir tecrübe aktarımı yapmanız söz konusu değildir. Hali hazırda yaklaşık 1 buçuk yıl Özel Harekat branşında görev yaptığınız görülmektedir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda branştan çıkartılmanıza ilişkin işlemin İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.