ŞİKAYET ÜZERİNE VERİLEN DİSİPLİN CEZASI

Soru:

Memurlarhukuk.net ailesi;  avukatlarınızın çalışmalarını beğenerek takip ediyorum. Bana hiç işlemediğim bir suç yüzünden 10 ay kıdem tenzili verildi. İçeriği şu: Hasım olduğum birisi kendisine borçlarım olduğu iddiasıyla şikayette bulunmuş. Bu kişiye herhangi bir borcum evrak senet sepet de yok. Sadece asılsız bir şikayetten dolayı bu ceza verildi. İptali için ne yapabilirim. 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, öncelikle verilen disiplin cezası için geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili cezanın iptali için İdare Mahkemesine “İPTAL” davası açılması gerekmektedir.

Hakkınızda, borçlarınızı ödemediğinize dair, sadece bir şikayet neticesinde; Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 6/C-2 maddesi: ” Borçlanıp Ödememeyi Alışkanlık Haline Getirmek ” fiilini işlediğiniz iddiasıyla size 10 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası verilmiştir. Ancak verilen bu ceza hukuka aykırıdır ve İdari Mahkemesi tarafından iptal edilecektir.

Verilen cezanın iptal edilmesini sağlayacak olan, hukuka aykırı yönlerinin birkaç tanesini açıklayalım.

Yapılan şikayetin doğruluğu hakkında bir araştırma yapılmadan, doğrudan disiplin cezası verilmesi Adil Yargılanma İlkesi ve Objektiflik İlkelerine aykırıdır.

Sadece bir şikayet üzerine, şikayet eden kişiye borçlarınız olduğu konusunda kesin bir bulgu olmadan(borçlanma senedi, taahhüt vs.) disiplin cezasi verilemez.

Bilindiği üzere Disiplin Hukukunun en temel ve tartışmasız ilkelerinden biri, disiplin suçu teşkil ettiği iddia olunan sabit ve kuşkuya yer vermeyecek biçimde ispatlanmış olmasıdır. Bu ilke tek taraflı irade beyanı ile kamu gücü yetkilerine istinaden kişilerin hukuksal durumunda değişiklik yapabilme kudretine sahip olan idare karşısında birey ve topluluklara hukuksal güvence sağlaması gerektiğini ifade eden hukuk devleti ilkesinin (Disiplin Hukukunda uygulama alanı bulunan) ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan dolayıdır ki disiplin mevzuatında disiplin soruşturmasının süreci ile ilgili usül kurallarına yer verilerek disiplin suçu işlendiği yolunda öne sürülen hususların ortaya konması ve ispatlanması gereğine işaret edilmiştir. Disiplin yaptırımı uygulanan şahsınızaisnat edilen fiilin; gerektiğinde başvurulabilecek tanık, keşif, bilirkişi, kamera kaydı ve diğer kanıtlarla ispatlanması ve maddi gerçekliğinin ortaya konulması gerekmektedir.

Buna göre disiplin yaptırımı uygulanan şahşınız tarafından ikrar edilmeyen ve eldeki mevcut deliller ile disiplin normuna uygun fiilin ispatı mümkün olmayan hallerde ‘’ şüpheden sanık yararlanır ’’ ilkesi gereğince isnat edilen eylemden dolayı disiplin cezası verilemeyeceğinin kabulü gerekmektedir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda verilen disiplin cezasının iptali gerekecektir.

Not: Disiplin cezası alan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali için, avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır. Özelden mesaj atmanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.