SEBEPSİZ YERE EMNİYET AMİRİNİN ATAMASININ YAPILMASI

Sizden Gelenler:
Sayın sayfa yöneticileri, Emniyet Amiri olarak görev yapmaktayım. Herhangi bir sebep gösterilmeden Batı’dan Batı’ya atamam yapıldı. Eski görev yerime dönmem konusunda desteğinizi ve yardımınızı bekliyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, zamandışı olarak Batı’dan Batı’ya başka bir şehre atamanızın yapılmasına dair işlem hukuka aykırı olup, ilgili tayin işleminin İdare Mahkemesince İptali gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Hakkınızdaki atama işlemini incelediğimizde;
atama işlem tarihi itibariyle, başlayan veya sonuçlanan herhangi bir idari veya adli soruşturmanızın bulunmadığı, yürüttüğünüz görevde başarısızlığınıza veya yetersizliğinize ilişkin herhangi bir tespit ve inceleme bulunmadığı, idarece bu konuda herhangi bir bilgi ve belgeye yer verilmediği gibi, Emniyet Hizmetleri Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca bulunduğunuz yerde görev süresi dolmayan şahsınızın, görev yerinizin değiştirilmesini haklı kılan somut bir sebep veya gerekçenin ortaya konulamadığı görülmektedir.

Her ne kadar; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76.maddesinde, Kurumların görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleri ile memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68.maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri kurala bağlanmış ise de, anılan bu maddenin şahsınız hakkında uygulanmasına olanak yoktur.

Bu durumda bulunduğunuz yerde 10 yıllık görev süresi dolmayan şahsınızın hizmet gereği şeklinde soyut gerekçeler gösterilerek, süreniz dolmadan başka bir batı iline naklen atanmanıza dair işlemde mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Nitekim bu atamada öncelik sırasına uyulmadığı gibi burada şahsınızdan daha fazla süre çalışan rütbeli personelin bulunduğu, Atama Yönetmeliğinde; zorunlu ve zaman dışı atamayı gerektirecek durumun hangi hallerde oluşacağı açıkça belirtilmiş olması ve yönetmelik maddesinde sayılan şartların oluşmamasına rağmen zamandışı yapılan bu atama işleminin kabulü mümkün değildir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda Batı’dan Batı’ya başka bir şehre yapılan atamanın İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.