SAHTE PLAKALI ARAÇTA BULUNDUĞUNDAN DOLAYI ADAY MEMURUN İHRAÇ EDİLMESİ

Soru:
Aday polis memuru olarak çalışmaktayken 6 ay kısa süreli durdurma cezası aldım ve 57.madde kapsamında memuriyetten ilişiğim kesildi. Arkadaşımın aracıyla seyir halindeyken polis ekiplerinin çevirmesi üzerine araç durduruldu ve aracın plakasının sahte olmasından dolayı hakkımda soruşturma açıldı. Ancak araç benim değildi ve aracın plakasının sahte olduğunu bilmiyordum. Tescilsiz olan araçta bulunduğum gerekçesiyle hizmet dışında polislik güvenini sarsmak maddesinden 6 ay kıdem durdurma verildi ve bu ceza gerekçesiyle memuriyetten ilişiğim kesildi. Göreve dönmek için yardımlarınızı bekliyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, aday polis memuru olarak görevliyken hakkınızda 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası tesis edilmiş olması gerekçesiyle memuriyetten ilişiğinizin kesilmesine dair işlem hukuka aykırı olup, ihraç işleminin İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Memuriyetten Çıkartılmanıza dair dosyanızı incelediğimizde; araçla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurulduğunuz, yapılan incelemede araç plakasının gerçekte başka bir araca ait olduğunun tespit edildiği, başlatılan soruşturmada arkadaşınız tarafından “aracın kendisine ait olduğu ve araç plakası hakkında sizin bilginizin olmadığı” şeklinde ifade verildiği, buna rağmen tescilsiz olan araçta bulunmak iddiasıyla “hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği güven duygusunu sarsmak” maddesinden 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası tesis edildiği, bu ceza gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “maaş kesimi veya üstü bir ceza alan aday memurun, memuriyetten ilişiğinin kesileceğini öngören” 57.maddesi kapsamında memuriyetten ilişiğinizin kesildiği görülmektedir.

Tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden karayolunda kullanmak, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak yasak olup, tescilsiz araç kullanma cezası olarak da bilinen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 25. maddesi gereğince bu şekilde araç kullananlara idari para cezası ve aynı zamanda 10 ceza puanı yaptırımı bulunmaktadır.

İçinde bulunduğunuz araç üzerinde başka bir araca ait olan plakaların takılı olduğu gerekçesiyle hakkınızda disiplin cezası tesis edilmiş ise de; gerek aracın şoförünün arkadaşınız olması, gerek ise de aracın tescilsiz olduğunu sizin bilmediğiniz yönünde arkadaşınız tarafından beyanda bulunulduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, aracın tescilsiz olduğunu bildiğiniz halde araçta bulunduğunuz iddiasının kabulüne olanak bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, içinde bulunduğunuz aracın tescilsiz olduğunu bilmediğiniz hususu “hayatın olağan akışına uygundur.”

Her ne kadar araç plakasının başka bir araca ait olduğu sabit ise de; olayda sahtecilik fiili de oluşmamıştır. TCK’nun 204. Maddesinde düzenlenmiş olan resmî evrakta sahtecilik eyleminin oluşabilmesi için hukuken geçerli bir belgenin bulunması, belgedeki gerçeğin değiştirilmesi, zarar olanak ya da olasılığının olması, kasten işlenmesi ve belgenin aldatma yeteneği(iğfal kabiliyeti)’nin bulunması şarttır.

Ancak tüm bu unsurları barındıran bir belge olması durumunda TCK’nun 204. Maddesi kapsamında bir eylemden söz edilebilir. Soruşturma konusu olayda isnat edilen plakanın incelenmesinde; söz konusu plakalarda iğfal kabiliyeti bulunmadığı açıktır.

Nitekim Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ve duraksamasız uygulamalarına göre, sahte bir belgede iğfal kabiliyeti olmaması halinde sahtecilik suçu oluşamayacağından, konunun; unsurları oluşmayan sahtecilik fiili ile ilişkilendirilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır.

Disiplin cezasına dair işlemde soruşturma raporu ile dosyada mevcut bilgi ve belgeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, tescilsiz araç kullanma fiilinin işlenildiğinden haberdar olduğunuz iddiası konusunda idarece yeterince araştırılmaksızın, varsayım temelli kabullere göre, sırf bu araçta bulunduğunuzdan bahisle disiplin cezası uygulanmasına ilişkin işlem hukuka aykırıdır.

Bu itibarla, yeterli inceleme yapılmaksızın eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen disiplin cezası ile bu ceza gerekçesiyle memuriyetten ilişiğinizin kesilmesine dair işlemin İdare Mahkemesince iptali gerekmektedir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.