SAĞLIK RAPORUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE MESLEKTEN ÇIKARMA

Soru:
Sayın Memurlar Hukuk sayfa yöneticileri, polis memuru olarak görevliyim. Geçen sene almış olduğum istirahat raporundaki bilgilerin değiştirilmesi sebebiyle hakkımda “evraktan sahtecilikten” adli ve idari soruşturma açıldı. Adli olarak Beraat kararı almama rağmen idari olarak Meslekten Çıkarma Cezası ile yargılanıp alt ceza olarak 24 Ay Uzun Süreli Durdurma verildi. Rapordaki değiştirilen bilgiler ile hiçbir ilgim yoktu. Desteklerinizi bekliyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, evrakta sahtecilik suçundan Meslekten Çıkarma Cezası ile yargılanıp alt ceza olarak hakkınızda tesis edilen 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı inceliğimizde; fiil tarihinden çok kısa bir süre sonra Genel Atama Döneminde başka bir şehre atamanızın yapıldığı ve buna rağmen yargılamanın eski görev yerinizin bulunduğu İl Polis Disiplin Kurulu tarafından yapıldığı görülmektedir.

682 sayılı KHK’nin Disiplin amirlerinin ve kurullarının belirlenmesi ve çalışmasına dair esaslar başlıklı 26.maddesinde: “Karar vermeye yetkili disiplin amirinin veya disiplin kurulunun tespit ve tayininde, disiplinsizlik yaptığı iddia edilen personelin son görev ve sıfatı esas alınır.” Hükümleri amirdir.

Mevzuatta aksine bir hüküm olmadığı sürece, disiplin cezasının verildiği tarihte personelin son görev yaptığı yerin disiplin kurulu disiplin cezası vermeye yetkili olup, olayda 682 sayılı KHK’de aksi yönde bir hüküm bulunmadığından, dosyanın en son görev yaptığınız yerdeki disiplin kuruluna gönderilmesi ve bu kurul tarafından işlem tesis edilmesi gerekirken, önceki görev yerinde bulunan disiplin kurulunca disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Diğer yandan isnat edilen suçlama ile ilgili hakkınızda Beraat kararı verilmiş olması karşısında; kişilerin yaşamlarında önemli hukuksal sonuçlar doğuracak eylemlerin hiç bir kuşkuya yer verilmeyecek şekilde somut olarak ortaya konulmasının Ceza Hukukunda olduğu gibi Disiplin Hukukunda da önemli bir gereklilik olduğu, disiplin cezası ile yaptırıma bağlanan suç aynı zamanda ceza hukuku yönünden de yargılama konusu olmuşsa, ceza mahkemelerinin verecekleri kesin kararların, disiplin hukukunda göz önünde bulundurulacak veri ve bilgiler arasında yer alacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde şahsınız hakkında tesis edilen 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasının hukuka aykırı olduğu açıktır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda ilgili disiplin cezasının İdare Mahkemesince İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.