SAĞLIK NEDENİYLE ATAMA

Soru:

Sayfanızdan yardım talep etmekteyim. Özel Harekat branşlı polis memuru olarak şark hizmetimi yapmaktayım. Eklem rahatsızlığım olduğundan Romatoloji bölümünün olduğu bir şehirde tedavi görmem gerekiyor. Şuan görev yaptığım A şark ilinde tedavi gördüğüm Romatoloji bölümü mevcut değil. Tedavimin aksamaması için bu bölümün bulunduğu başka bir şark iline sağlık mazeretiyle atama talep ettim. Ancak bu mazeret atama talebimin reddedildiğini öğrendim. Tedavime devam etmek için Romatoloji bölümünün bulunduğu başka bir şark iline dava ile geçişimi sağlayabilir misiniz?

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS tanılı rahatsızlığınızın bulunduğu, bu rahatsızlığınızın Romatoloji bölümü bulunan bir hastanede tedavi edilmesi zorunlu olduğu ve şuan görev yaptığınız şark ilinde Romatoloji merkezinin mevcut olmamasından dolayı, bu bölümün mevcut olduğu başka bir şark iline atama talebinizin reddine dair işlemin İdare Mahkemesince İptali ve talebiniz doğrultusunda atamanızın yapılmasına karar verilmesi gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 96.maddesinde; “Emniyet Umum Müdürlüğü; merkez ve vilayetler teşkilatında maaş veya ücretle istihdam etmekte olduğu her hangi bir memur veya müstahdemi, ifası emniyet Umum Müdürlüğüne ait bir iş için orada emniyet teşkilatı ve münhal vazife bulunup bulunmamasile mukayyet olmaksızın, kadroda gösterilen tahsisatile dilediği yerde kullanabilir.” Hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanızı incelediğimizde; Diz bölgesinde yaşadığınız sağlık sorunu sebebiyle Romatoloji bölümünde takip ve tedaviniz gerekmekte olup, şuan görev yaptığınız şehirde bu bölümün mevcut olmamasından dolayı vücut bütünlüğünüzün bozulmaması için, bu bölümün bulunduğu bir şehre atamanızın yapılması gerekmektedir.

İç güvenliği sağlayan Emniyet Hizmeti, sıkı bir hiyerarşik disiplin gerektiren ve icabında zor kullanma yetkisi olan, kamu düzeninin tesisi bakımından hayati öneme sahip bir kamu hizmetidir.

Bu nedenle kanun koyucu Emniyet Teşkilatı mensuplarını, yürütmekte oldukları kolluk hizmetinin niteliği gereği, herhangi bir memurdan farklı, statü hukuku kurallarına tabi kılmıştır. Zira kolluk hizmeti, aynı zamanda diğer kamu hizmetlerinin devamını ve güvenli bir şekilde işlemesini sağlayan niteliği haiz bir hizmettir. Bu duruma istinaden, kolluk personel hukuku, diğer memurlara göre daha sıkı ve katı kuralları haiz şekilde düzenlenmiştir.

Emniyet hizmetlerinin aksaması, kamu düzeni yönünden telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açacağından, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olan emniyet hizmetleri mensupları, ülke içinde emniyet hizmetlerini öngörülen seviyede ve aksama olmadan yürütmekle görevlidirler.

Ancak rahatsızlığınızın bulunduğu söz konusu hastalık; birçok organ ve sistemi tutan bir bağ dokusu hastalığıdır. Bu durumda hastalığın tanısı ve takibi esnasında böbrek, akciğer, beyin ve kemik iliği gibi hayati tehdit içeren risklerin bulunması sebebiyle, tedavinin daha düzenli planlanabilmesi ve acil gelişen durumlarda  hastaneye erişimin kolay olması açısından, Romatoloji bölümünün bulunduğu bir şehirde yaşamanız uygundur.

Gerek bu hastalığın kendi doğası, gerek ise hastanın kullandığı ilaçlar sebebiyle hastalığın tedavisinde, hastanın sağlığı açısından sorunlar çıkma ihtimali yüksektir.

Bu durumda rahatsızlığınızın tedavi süreci, görev yaptığınız şehirde takip ve tedaviye dair uzmanın bulunmaması, hastalığın genel özelliğine dair yukarıda izah ettiğimiz hususlar ile birlikte değerlendirildiğinde, atama talebinizin reddine dair işlem hukuka aykırı olup, işlemin icrasının devam ettirilmesi halinde, sağlık durumu ve vücut bütünlüğünüz bakımından telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkacağı da şüphesizdir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda, Romatoloji bölümünün bulunduğu başka bir şark iline atama talebinizin reddine dair işlemin İdare Mahkemesince Yürütmesinin Durdurulmasına karar verilmesi gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.