SAĞLIK NEDENİYLE ATAMA TALEBİ – JANDARMA

Soru:

A ilinde uzman jandarma olarak görev yapmaktayım. Eşimde 6 senedir panik atak ve Anksiyete bozukluğu rahatsızlıkları vardır. Bu sebeple eşimin ailesinin ikameti olan B iline atama talep ettim. B iline atama talebimin uygun görülmediği tarafıma tebliğ edildi. A ilindeki mecburi hizmet süresini de tamamladım. Eşimin ailesinin ikameti olan B iline atanmak istiyorum yardımcı olur musunuz ?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, eşinizde panik atak ve Anksiyete bozukluğu rahatsızlıkları bulunması sebebiyle, eşinizin ailesinin ikameti olan B iline atanma talebinizin reddine dair işlem hukuka aykırı olup, işlemin İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

Eşinizde uzun süredir bu rahatsızlıkların bulunması, eşinizin bu hastalıklarının gerek kendisinin gerek ise de ailesinin üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri birlikte değerlendirildiğinde eşinizin, ailesinin ikamet ettiği yerde hayatını sürdürmesi kendisinin bu hastalıkları atlatması konusunda olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Bu nedenler ile atamanızın B iline yapılması gerekmektedir.

 

Konuyla ilgili Ankara ilinde Uzman Jandarma olarak görev yapan başka bir müvekkilimiz hakkında, kızının engelli olması sebebiyle ailesinin ikamet ettiği Hatay iline atanma talebinin reddine dair işlemin Ankara 8. İdare Mahkemesi’nce E:2017 / 1453 sayılı davada Yürütmesinin Durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Yine Kahramanmaraş ilinde öğretmen olarak görev yapan başka bir davacı hakkında, kızının epilepsi hastası olması sebebiyle ailesinin ikamet ettiği Mersin iline atanma talebinin reddine dair işlemin Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin E:2014/37 K:2014/984 sayılı kararıyla İptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 56.Maddesinde: “ Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Hükümleri mevcuttur.

 

Kaldı ki sizinle aynı durumda olup da aynı mazeret kapsamında ataması yapılan personellerin olduğu da bilinmektedir. Hakkaniyete uymayan ayırımcılığı önleyerek yasa önünde eşitlik ilkesini gözetmek idarenin asli görevidir.

 

Anayasa’nın 2. Maddesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan devlettir.

 

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda eşinizin ailesinin ikameti olan B iline atanma talebinizin reddi yolundaki işlemin İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.