RÜTBE SIRASINA UYMADAN BAŞVURU YAPMAK

Soru:
Kolay gelsin ben polis memuruyum. Almış olduğum istirahat raporu üzerine rapor dönüşü şube müdürü bana baskı yapmıştır. Ben de konuyu Bimer üzerinden şikayet ettim. Daha sonra bimer başvurum üzerine şahsıma; Hiyerarşik sırayı atlayarak başvuru yapmaktan ve Amirlerini Haksız yere şikayet etmekten Kinama ve 4 ay Kidem durdurma cezası verildi. Bana yardımcı olabilir misiniz?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz; size verilen bu disiplin cezaları hukuka aykırı olup, idare mahkemesi tarafından iptali gerekecektir. İptal sebeplerinden birkaç tanesini açıklayalım.

Bimer’e yapılan şikayetlerin, “rütbe sırasını atlayarak başvuruda bulunmak” şeklinde değerlendirilmesi anlamsızdır. Bu görüşümüzü destekleyen Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun görüşü vardır.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun Görüşü: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu bireysel bir hak olan bilgi edinme hakkının kullanılmasını düzenlemektedir. Kanunun 6 ncı maddesinde bilgi edinme başvuruları için devlet memuru olup olmama ayrımı yapılmadan herkesi kapsayan bir başvuru usulü düzenlenmiştir. 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise “Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz .” hükmü yer almaktadır. Buna göre 4982 sayılı Kanununun 5 inci maddesinin amir hükmüne göre bilgi edinme başvuruları için Kanunda düzenlenen dışında başka bir usulü kabul etmek mümkün değildir. Devlet memurlarının yaptığı bilgi edinme başvurularında da 4982 sayılı kanun maddesinde belirlenen başvuru usulü uygulanması gerektiğine oy birliğiyle karar verilmiştir.” hükümlerine göre 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu bireysel bir hak olan bilgi edinme hakkının kullanılmasını düzenlemektedir. Kanunun 6. maddesinde bilgi edinme başvuruları için devlet memuru olup olmama ayrımı yapılmadan herkesi kapsayan bir başvuru usulü düzenlenmiştir.

Bu durum MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme Biriminin, 01/04/2005 tarih ve 66 sayılı yazısı ile tüm valiliklere bildirilmiştir.

Bu hükümlere göre; Bilgi edinme başvurularında devlet memuru olup olmama ayrımı yapılmadan herkesi kapsayan bir başvuru usulü düzenlendiğinden üst makamlara başvuran memura makam atladığı gerekçesiyle ceza verilemez.

Benzer konuda Adana 1. İdare Mahkemesi 2010/1614 Esas ve 2011/1335 nolu Kararında; tüm vatandaşların dilek ve şikâyetlerini doğrudan başbakanlığa iletebileceklerini belirtmiş, ancak memurlar yönünden bir kısıtlama getirilmemiştir. Bu yerlere yapılan şikâyetler neticesinde iddialar üzerinde araştırma yapılmaksızın memur hakkında soruşturma başlatılarak cezalandırılması bir nevi şikâyet hakkının kullandırılmaması neticesini doğuracaktır. Şeklinde kararı mevcuttur.

Diğer ceza olarak, verilen 4 ay kısa süreli durdurma cezası bu yönüyle de iptal edilecektir .

KINAMA CEZASI işleminin sakatlığını ortaya koyan diğer husus ise ; ceza verilmesine sebep olan Bimer başvurusunda, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünde ‘’Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını, üstlerini ya da amirlerini haksız yere şikayet etmek ’’ maddesinden 4 AY KISA SÜRELİ DURDURMA CEZASI (E.T.D.T 6/A-9) verilmiş,

Zorunluluk olmadan rütbe sırasına uymamak ’’fiilinden dolayı bir de KINAMA CEZASI verilmiştir. Latince “ne bis in idem” olarak bilinen ceza hukukumuzda aynı eylem ve aynı kişi nedeniyle mükerrer yargılama ve cezalandırma yapılacağını belirtir. Bu ilke disiplin alanında da geçerlidir. Danıştay bir kararında “Ceza hukuku genel prensiplerine göre aynı eylemden dolayı ilgilisine iki defa ceza verilemeyeceği açık olduğundan, bir yıl kademe ilerlemesi cezası verilen ve uygulanan memur hakkında bilahare yüksek disiplin kurulu tarafından verilen meslekten ihraç cezasının iptaline” karar vermiştir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’nın 31/01/1996 tarih ve 29 sayılı genelgesinde ‘’ İşlenilen fiil, birden fazla maddeyi ihlal etmiş ve birden fazla suç meydana gelmiş ise, bu durumda en ağır madde hükmü uygulanır ’’ hükmü amirdir.

Değerli takipçimiz, size; Bimer başvurusunda, aynı eylem sebebiyle hem KINAMA hem de 4 AY KISA SÜRELİ DURDURMA cezası verilmiştir. Oysaki ; belirttiğimiz genelge doğrultusunda size, KINAMA cezası yerine iki ceza arasındaki daha ağır olan ceza olarak sadece 4 AY KISA SÜRELİ DURDURMA cezası verilmesi gerekecek iş bu KINAMA cezasının hiç verilmemesi icap edecekti, fakat idare bu hususu göz ardı ederek aynı eylemdem dolayı iki farklı ceza vermiştir. İlgili Genelge ve Ceza Hukukunun prensiplerine aykırı olan bu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktır.

Not: Bu cezaların iptali için, avukatlarımız tarafından Idare mahkemesine ” İPTAL ” davası açılmıştır.Disiplin cezası alan tüm arkadaşlar, cezaların iptali için bizlere mesaj atabilirsiniz.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.