RAPOR USUL VE FENE UYGUN OLMADIĞINDAN DİSİPLİN CEZASI!

Soru:

Sayın Memurlar Hukuk, disiplin cezası konusunda yardımınıza ihtiyacım var. Ben polis memuruyum, rahatsızlığım sebebiyle 7 gün istirahat raporu verildi. Verilen rapor usul ve fenne sevk edildi, hakem hastane de raporu bozdu. Sonucunda ise 7 gün göreve gitmemekten kıdem durdurma cezası verildi. Bu cezayı iptal ettirebilir miyiz?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, usul ve fenne sevk sonrası, verilen 7 günlük istirahat raporunun hakem hastanece usül ve fenne aykırı olduğuna karar verilmesinin ardından, rapor süresi kadar göreve gitmeme fiilinden verilen Kıdem Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, cezanın İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usül ve esaslar hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesinin 5. fıkrasında; Bu yönetmelikte tespit edilen usül ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilmez. Hastalık raporlarının bu yönetmelikte tespit edilen usül ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar, izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır, hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu durumda bir devlet memurunun usül ve fenne aykırı olarak rapor aldığı tespit edilerek hastalık izni verilmediği durumda, istirahat süresi devam ediyorsa öncelikle memura göreve başlaması gerektiğinin bildirilmesi, bu bildirime rağmen görevine başlamaması halinde memurun izinsiz ve özürsüz olarak görevini terk etmiş sayılması ve hakkında ilgili hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla usül ve fenne aykırı olarak hastalık raporu aldığı tespit edilen memurun, göreve başlaması gerektiği yönünde bildirim yapılmadan izinsiz ve özürsüz görevi terk etmiş sayılması mümkün değildir.

 

Diğer yandan bir devlet memurunun usül ve fenne aykırı olarak istirahat raporu aldığının, istirahat süresi dolduktan ve ilgili memur görevine başladıktan sonra tespit edilmesi durumunda, o tarihte görevi başında olan bir memur için izinsiz ve özürsüz görevini terk ettiğinden söz edilemez. Zira, kanunen yetkili hekim tarafından düzenlenen hastalık raporunun o tarih itibariyle usül ve fenne uygun olmadığını bilmeden, raporu geçerli kabul ederek ve bu raporda lüzumu gösterilen süre kadar istirahatli olduğunuz düşüncesiyle göreve gitmediğinizden, bu sürenin izinsiz ve özürsüz görevi terk şeklinde nitelendirilmesi hukuka aykırıdır.

 

Hastalık raporunun usül ve fenne aykırı olduğu anlaşılan şahsınız hakkında, kanunen yetkili hekim tarafından düzenlenen hastalık raporunun fenne ve usule uygun olmadığını bilmeden, aksine o tarih itibariyle geçerli olduğunu kabul ederek, bu raporda lüzumu gösterilen süre kadar istirahatli olduğunuz düşüncesiyle, bu sürede göreve gitmemenizin, özürsüz olarak görevi terk şeklinde nitelendirilmesi mümkün olmadığından, göreve başlamanız gerektiği yönünde şahsınıza herhangi bir bildirim yapılmadığından, izinsiz ya da kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak yedi gün göreve gelmemek suçunu işlediğinizden bahisle verilen ceza hukuka aykırı olup cezanın İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir.

 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.