POMEM MÜLAKATINDAN BAŞARISIZ SAYILMA

Soru:

Öncelikle bizlere vermiş olduğunuz hukuki desteklerden dolayı avukatlarınıza teşekkür ederim.

 

18. Dönem Pomem Eğitimini başarıyla bitirdim. Eğitim sonu mülakatında sorulan tüm sorulara doğru cevap verdim. Eğitim süresinde okul yönetimi tarafından başarı belgesi ile de ödüllendirilmiştim. Ama gel görün ki okul sonunda yapılan mülakat neticesinde Başarısız sayıldım. Konuyla ilgili İdare Mahkemesine dava açtım. Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden mülakat tutanaklarını istedi. Ama karşı taraf çok basit bir savunma yaparak takdir yetkisini kullandık tarzında cevap vererek mülakat tutanaklarının olmadığını belirttiler. Açıkça hukuksuzluk var, sizce mahkemeyi kazanabilir miyim?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, Pomem’de eğitim görmekteyken, Eğitim Sonu mülakatında Başarısız sayılmanıza ilişkin işlem hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesi tarafından bu işlemin iptaline karar verilmesi gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

Emniyet Genel Müdürlüğünün mahkemeye gönderdiği savunmasında; şahsınız hakkındaki Başarısız sayma işleminin, idarenin takdir yetkisi çerçevesinde gerçekleştiği ve mülakat tutanaklarının olmadığı beyan edilmiştir.

 

Anayasanın 2. maddesindeki “hukuk devleti” ilkesine göre idarenin, yargısal denetim yapılmasını ortadan kaldıracak ya da bu denetimin yapılmasını imkansız kılacak işlem ve eylemlerde bulunması mümkün değildir.

 

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesi; hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesinden geçmektedir.

 

Kamu hizmetlerinin ehil ve yetişmiş kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavların(mülakatların) objektif, uygun ve aynı zamanda yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime imkân tanıyacak şekilde yapılması esas olmalıdır. Adayların katıldığı sözlü sınav öncesinde, sınavda sorulacak soruların hazırlanması, her adaya sorulan soruların ve verilen cevapların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.

 

Mülakat sırasında, şahsınıza sorulan soruların kayıt altına alınmadığı, verilen cevapların tutanağa bağlanmadığı görülmektedir.

 

Diğer yandan İdare, işlem ve eylemlerini yaparken “kişi yararı” ve “kamu yararı”nı göz önünde bulundurarak, yasal sınırlar içerisinde, takdir hakkını bu amaçları gerçekleştirmek amacı ile kullanmalıdır. Bilindiği üzere, idareye tanınan takdir yetkisi hiçbir zaman mutlak ve sınırsız değildir. Kamu hizmetinin verimliliği, etkinliği ve kamu yararı ile kişi yararı arasında bir denge kurulması zorunluluğu, bu hak ve yetkinin sınırını oluşturmaktadır. Takdir hakkının, idarece takip edilen amaca uygun olarak kullanılması, keyfilikten, kişisel ve duygusal, sübjektif değerlendirmeler ile kullanılması gerekmektedir.

 

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında, ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun ve objektif bir değerlendirme yapılmadığından Pomem eğitimi sonucu Başarısız sayılmanıza ilişkin işlemin İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir.

 

 

Not: Güvenlik araştırması, mülakat, sağlık şartları ve adli soruşturma gerekçeleri ile Pomem’den ilişiği kesilen polis memuru adaylar hakkında, göreve dönmeleri için, bizleri aramaları durumunda avukatlarımız tarafından ilgili İptal davaları açılacaktır.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.