POMEMDEN İLİŞİK KESİLMESİ

Soru:

18. Dönem Pomem öğrencisiyken, mezun olmama 10 gün kala; hakkımda mala zarar verme suçundan devam etmekte olan bir soruşturmam bulunması nedeniyle okuldan ilişiğim kesildi. Okuldaki eğitimin tamamını bitirmeme rağmen, polis memuru olarak atamam yapılmadı, mahkemeye dava açsam dönebilir miyim, ne yapmam lazım cevaplarsanız çok memnun kalırım.

 

Cevabımız:

Sayın takipçimiz, POMEM öğrencisiyken, hakkınızda “Mala zarar verme ” suçundan dolayı adli soruşturmanızın halen devam ediyor olması gerekçesiyle okuldan ilişiğinizin kesilmesi hukuka aykırı olup İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir. Hakkınızda tesis edilen, Pomem’den ilişiğinizin kesilmesi işleminin iptal sebeplerini izah edelim.

 

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğin’in Adaylarda aranılacak şartlar başlıklı 7.nci maddesi (f) bendi; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;

 1) Mahkum olmamak.

2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak hükümleri amirdir.

 

Bununla birlikte devam eden bir kovuşturmanın, POMEM öğrencisi olmaya engel teşkil edip etmeyeceği değerlendirilirken, maddede ismen sayılı suçlarla sınırlı olarak mı,yoksa kasten işlenen herhangi bir suçu da kapsayacak biçimde mi uygulanabileceğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

 

Polis Okulu öğrencisiyken şahsınız hakkında devam eden adli soruşturma nedeniyle öğrencilik statüsüne son verilen bu işlemde; şahsınız hakkında devam eden adli soruşturmanın, giriş yönetmeliğinde sayılan suçlardan olmadığı ve bu maddede belirtilen suçlarla ilgili olarak hakkınızda devam eden bir adli kovuşturma bulunmadığından, öğrencilik statüsünün sona erdirilemeyeceği, ayrıca verilmiş bir mahkeme kararı olmadığı halde, soruşturmaya konu fiil sebebiyle, mezun olduktan sonra hapis cezası ile cezalandırılacağınız bile varsayılarak öğrenci olma koşullarını kaybettiğinizin de kabul edilemeyeceğinden hakkınızda tesis edilen ilişik kesilmesi işlemi hukuka aykırıdır.

 

Konuyla alakalı Danıştay kararları da bu yöndedir.

Öte yandan Anayasa’nın 38. maddesinin dördüncü fıkrası şöyledir:

“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”Sözleşme’nin 6. Maddesi şöyledir: “Kendisine bir suç isnat edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.”

 

Masumiyet karinesi, kişinin suç işlediğine dair kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu olarak kabul edilmemesini güvence altına alır. Bunun sonucu olarak kişinin masumiyeti “asıl” olduğundan suçluluğu ispat külfeti iddia makamına ait olup kimseye suçsuzluğunu ispat mükellefiyeti yüklenemez. Ayrıca hiç kimse, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar yargılama makamları ve kamu otoriteleri tarafından suçlu olarak nitelendirilemez ve suçlu muamelesine tabi tutulamaz. Bu çerçevede masumiyet karinesi kural olarak, hakkında bir suç isnadı bulunan ve mahkûmiyet kararı verilmemiş kişileri kapsayan bir ilkedir.

 

Yönetmelik hükmünde yer almayan ve ismen sayılmayan suçlar arasında yer alan mala zarar verme suçuna ilişkin, henüz yargı makamlarınca verilmiş ve kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü bulunmadığından, bu gerekçe ile POMEM’den ilişiğinizin kesilmesi işlemi hukuka aykırı olup İdare Mahkemesi tarafindan iptali gerekecektir.

 

Not: Güvenlik araştırması, mülakat, sağlık şartları ve adli soruşturma gerekçeleri ile Pomem’den ilişiği kesilen polis memuru adaylar hakkında, göreve dönmeleri için bizlerle irtibata geçmeleri durumunda avukatlarımız tarafından ilgili İptal davaları açılacaktır.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.