TRAFİK POLİSİ’NİN ARAÇ BİLGİLERİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ İDDİASIYLA MESLEKTEN İHRACI

Soru:
Trafik polisi olarak görev yapmaktayken benim polnet şifremden yapılan bazı işlemler sonucu Meslekten İhraç oldum. Görevin aksamaması için polnet şifrem diğer polis arkadaşlarda da mevcuttu. Benim sistemimden girilerek bazı araçların teknik/tadilat projesi kapsamında koltuk sayılarının değiştirilmiş olması gerekçesiyle görevi kötüye kullanmak maddesinden İhraç oldum. Mesleğe geri dönmek istiyorum. 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz; hakkınızda tesis edilen Meslekten Çıkarma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili işlemin İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Meslekten Çıkarma Cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; İdarenin yapmış olduğu denetimlerde sondajlama usulü ile seçilen bazı ticari araçların koltuk sayılarının artırıldığının tespit edildiği, bu araçlarda yapılan değişikliklerin şahsınızın polnet-4 şifresi ile gerçekleştiği, bu gerekçe ile; projeleri olmayan değişiklikler için araç sahiplerinin yaptırdıkları tadilat nedeniyle Maliye’ye yatırılması gereken ücretlerin yatırılmadığı, araç sahiplerinin lehine – devletin aleyhine bir durun oluşturulduğu, bu değişiklikler nedeniyle araç değerinde meydan gelen artışın haksız kazanç sağladığı ve devletin zarar gördüğü iddiasıyla “yetkisini çıkar sağlamak amaçlı kötüye kullanmak” fiilinden hakkınızda Meslekten Çıkarma Cezası tesis edildiği görülmektedir.

Her ne kadar söz konusu değişikliklerin şahsınızın şifresi ile sisteme girilerek yapıldığı sabit ise de; bu işlemlerin yapıldığı zamana ait dosyada kamera kaydı bulunmamaktadır. Hizmetin daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi için şifrenizi diğer polis memurlarıyla paylaşmış olabilme ihtimali ve bu işlemlerin başka bir polis tarafından yapılmış olabilmesi hususlarının birlikte değerlendirilmesinde; işlemi yapan personelin şahsınız olduğu iddiası hakkında şüphe bulunmaktadır.

Bu eylemleri bizzat işleyip işlemediğinizin sabit olmaması, konuyla ilgili menfaat sağlayıp sağlamadığınız hususunun dosyada ortaya konulmamış olması gerekçesiyle, salt sizin şifreniz ile sisteme girildiğinden bahisle uygulanan cezanın kabulüne olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda söz konusu araç sahiplerine “Taşıma Kanuna” göre izin belgesi alınmasının önü açılarak menfaat sağlandığı, turizmde kullanıldığı görülen araçlara yolcu taşımacılığında kullanılma imkanı yaratılmış olduğu ve bu durumda menfaat temini oluşturduğunuza dair iddianın net şekilde ortaya konulmamış olmasından, olayda açıkça ve kasıtlı olarak işlem yapan kişinin şahsınız olduğu iddiası hakkında, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerin bulunmamasından, şüpheden sanık yararlanır ilkesinin disiplin hukukunda da geçerli olmasından ve ceza verilebilmesi için varsayım temelli kabullere dayanmaksızın, somut delillerin bulunması gerekeceğinden dolayı şahsınız hakkında tesis edilen cezada hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; göreve iade edilmeniz için Meslekten Çıkarma Cezasının İdare Mahkemesince İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.
 

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.