Polisin Bayan Şahsın Üstünü Aramaması

Sizden Gelenler:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Giriş Noktasında nöbet tuttuğum esnada meslektaşımızın eşi olan bayan bir şahıs geldi ve müdürle görüşmek istediğini beyan etti. Bunun üzerine telsizle durumu bildirerek içeriden bir polis memurunun gelmesini istedim ve polis memuru eşliğinde bayanın müdürle görüşmesi sağlandı. Daha sonra içeride tartışma yaşamışlar ve bayanı içeri aldığım için şahsıma tutanak tutuldu. Sonuç olarak bayanın üst araması yapılmadan girişine izin verdiğim gerekçesiyle görevi savsaklamadan maaş kesimi cezası verildi. Bu cezanın iptalini istiyorum. 

CEVABIMIZ:
Değerli takipçimiz; hakkınızda tesis edilen maaş kesimi cezası hukuka aykırı olup, ilgili işlemin İdare Mahkemesince iptali gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim. 

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; çevre koruma nöbetçisi olarak görevli olduğunuz Emniyet Binasına bayan bir şahsın geldiği ve eşinin polis memuru olduğunu söyleyerek şube müdürüyle görüşmek istediğini belirttiği, konuyla ilgili gerekli teyidi sağladıktan sonra bayanın bina içerisine alınması için durumu telsizle görevliye bildirdiğiniz, akabinde görevli polis memuru nezaretinde bayanın içeriye alındığı, bayanla müdür arasında yaşanan tartışma neticesinde bayanın üstünü aramadan girişine izin verdiğiniz gerekçesiyle “görevi savsaklamak” maddesinden maaş kesimi cezasıyla tecziye edildiğiniz görülmektedir. 

Her ne kadar bayan şahsın üst araması yapılmadan polis memuru eşliğinde binaya giriş yapmış olduğu  sabit ise de; bayan bir şahsın üst aramasını yapma yetkiniz bulunmamaktadır. Bayanın üst aramasının yapılabilmesi için bayan personel talep etmediğiniz  hususunda kusurlu olduğunuz belirtilmiş ise de; bu konudaki tasarruf sizde değildir. Nitekim şahsınız tarafından; ‘’polis memurunun eşi olan bir bayanın geldiği’’ bilgisi telsizle anons edilmiştir. Bu durumda bayanın üst aramasının yapılması konusunda idarece bayan bir personel temin edilip, bayan personelin giriş noktasına intikalinin sağlanması gerekecek iken; bizzat sizin bayan personel talep etmediğiniz, bayanın üstünü aramadığınız ve çantasını kontrol etmediğiniz gerekçesiyle bu ceza ile tecziye edilmenizde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Tersi bir durum söz konusu olduğunda; bayanın çantası veya özel eşyaları sizin tarafınızdan kontrol edilmesi varsayımıyla ; ‘’erkek bir personelin kendisine üst araması yaptığını belirterek’’ bayanın  sizin hakkınızda şikayetçi olması durumunda, bu sefer de farklı bir soruşturma konusu ile karşılaşabileceğiniz kuvvetle muhtemeldir. Kaldı ki bahse konu bayanın eşinin polis memuru olması ve eşinin mesleği itibariyle bu bayanın; binaya girişte detaylı aramaya maruz kalmasını gerektirecek bir kişi olmadığı açıktır. 

Kimlik sorma suretiyle bayanın , polis memurunun eşi olduğunun anlaşılması üzerine; şahsınız tarafından gerekli anons yapılarak bayanın talebi diğer görevlilere bildirilmiştir. 

Asayişin temininin sağlanması için görevli olan bir polis memurunun eşi olan bu bayanın üstünün aranmamasından dolayı, bu cezayla karşı karşıya kalabileceğinizi; yani olayda bir kusurunuz olduğunu öngörememiş olmanız son derece makuldür. Nitekim yüzeysel olarak bayanın üstünü göz ile kontrol ettiğiniz görülmektedir.  

Bunun yanı sıra kontrol etmek için idarece şahsınıza el dedektörü de verilmemiş olduğu birlikte değerlendirildiğinde; bayanın detaylı üst aramasını yapmadığınız gerekçesiyle ‘’görevi savsakladığınızdan’’ söz edilemez. 

Bayanın bir polis memuru eşi olmasından dolayı içeride herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vereceği hususunun hayatın olağan akışına aykırı olacağı kapsamında, bayanın detaylı olarak üst araması  yapılmadan diğer polis memurunun eşliğinde binaya girişinin sağlanmasında; görevin yerine getirilmesinde herhangi bir eksiklik veya aksamaya neden olduğu yönünde bir tespit bulunmadığı, ayrıca göz ile bayanın üstünü kontrol ettiğiniz ve herhangi kesici alete rastlanılmaması üzerine gerekli çabayı gösterdiğiniz hususlarının bir bütün olarak değerlendirilmesinde; bu eylemin “görevi savsaklama” olarak nitelendirilmesinde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamaktadır. Nitekim bayanın içeriye girmesiyle herhangi bir olumsuzluk da yaşanmamıştır. 

Ayrıca bahse konu işlemdeki hükümlerde açık olarak "savsaklama" denilmiştir. Ancak ilgili maddede, bu kusurun "taksir" mi yoksa "kasıt" mı içermesi gerektiği yönünde bir belirleme yapılmamıştır.

Binaya girişte üst aramasının yapılması konusunda bayan şahısların üst aramalarının nasıl yapılacağı, bayan personel çağırıp çağrılmayacağı veya konunun usül ve yöntemleri hakkında idarece öncesinden şahsınıza yazılı veya sözlü bir bildirim yapılmamıştır. Dolayısıyla bilgilendirme yapılmayan bir konunun bilindiği varsayılarak hakkınızda eksik incelemeye dayalı ceza verilmiştir. Bu konu hakkında Genel Kolluk Disiplin Kanunu’nda bir cezai yaptırım öngörülmemiştir. Yani erkek polis memurunun bayanın üst aramasını yapmaması durumunda polis memuruna ceza verileceğini öngören bir kanun maddesi bulunmamaktadır.

Diğer yandan şahsınıza el dedektörü verilmemiş olması, bayanın bir polis memurunun eşi olduğu, şahsınız tarafından kimlik kontrolünün yapılmış olması ve göz ile kontrol edip olumsuz bir durum tespit etmemeniz üzerine telsizden bildirimde bulunmanız gibi  sebepler; beyanlarınızın tamamının kabul edilebilir nitelikte olduğunu göstermektedir. 

‘’görevi savsaklamak’’ adındaki bu maddeler; Emniyet Teşkilatında J O K E R olarak kullanıldığından her türlü tutum ve davranış bu madde kapsamında değerlendirilmektedir.
İdarece her fiilin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.                                
 

Şahsınız, “görevi savsaklamak” fiilini gerçekleştirdiğiniz gerekçesiyle disiplin cezasına maruz kalmıştır. Ancak disiplin cezasını gerektiren torba suç hükümleri içeren bu fiilin yoruma açık olduğu ve İdarenin bu fiilin içeriğini istediği şekilde doldurarak kişilere disiplin cezası verdiği gözetildiğinde bu durumun hukuki güvenlik, belirlilik ilkelerine aykırı olduğu gibi büyük mağduriyetlere sebebiyet vereceği de şüphesizdir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; şahsınız hakkında tesis edilen disiplin cezasının İdare Mahkemesince iptaline karar verilmesi gerekecektir. 

GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.