POLİS’İN YANLIŞLIKLA EKİP ARKADAŞINI VURMASI SONUCU TAZMİZAT

Soru:
Sayfa yöneticilerinden hukuki yardım talep ediyorum. Polis merkezi amirliğinde polis memuru olarak görev yapıyorum. Görevli olduğum gün bir kovalama esnasında ekip arkadaşımın silahından çıkan kurşunla kazaen yaralandım. Bu yaralanma sonucu Emniyet’ten tazminat talep ettim. Olayda idarenin kusuru olmadığı gerekçesiyle tazminat alamadım. Bu konuda yardımcı olur musunuz?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, görev esnasında ekip arkadaşınızın silahından çıkan kurşunun kazaen size isabet etmesi ve yaralanmanız sonucu tazminat ödenmesi talebinizin reddine dair işlem hukuka aykırı olup, tazminatın tarafınıza ödenmesi için İdare Mahkemesince İptal kararı verilmesi gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Polis memuru olarak görev yapan şahsınızın aynı ekipte görev yapan diğer bir polis memuru tarafından yaralandığı görülmektedir. İdarenin, yasalarla verilen kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi için örgütü kurmak, personel, araç ve gereci hazırlamakla yükümlü olduğu açıktır.

Genel güvenliğin sağlanması hizmetinin yürütülmesini sağlayan personelinin görevi sırasında yaptığı eylem ve işlemlere ilişkin kişisel kusurun hizmet kusurunu oluşturacağı ve idarenin bu zararların tazmini ile sorumlu tutulacağı idare hukuku ilkesi gereğidir. Nitekim Anayasanın 125. maddesinde “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” hükmü yer almıştır.

Şahsınızın, görev sırasında idarenin personeli olan polis tarafından yaralandığınız dikkate alındığında, personelin kişisel kusuru sonucu meydana gelen zararın hizmet kusuru ilkesi gereği idareye tazmin yükümlülüğünü getireceğinden, manevi tazminat talebinizin bu doğrultuda değerlendirilmesi gerekirken, idarenin hizmet kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle tazminat talebinizin yerine getirilmemesi hukuka aykırıdır.

İdari hizmetlerin görülmesi sırasında kamu görevlilerinin uğradıkları zararların eylem ile zararlı sonuç arasında nedensellik bağının bulunması koşuluyla objektif sorumluluk esaslarına göre hizmetin sahibi idarelerce tazmini gerekir. Aksi halde, bu hizmetlerin yürütülmesi sırasında oluşan zararların bir veya birkaç kişiye yükletilmesi söz konusu olur ki; buna da ne eşitlik, ne de hakkaniyet kuralları izin verir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınıza tazminat ödenmemesi yönündeki işlem hukuka aykırı olup, tazminatın ödenmesi için İdare Mahkemesi tarafından İptal kararı verilmesi gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.