POLİS MEMURUNUN EŞİT DERECELİ OLMAYAN BİR KADROYA ATANMASI

Soru:

Sayın Memurlar Hukuk yöneticileri, polis memuru olarak görevliyken 2014 yılında işlediğim bir suç sebebiyle 2016 yılında Meslekten Çıkarma Cezası ile yargılandım ve dosyada zamanaşımı olduğu için dosyanın işlemden kaldırılması kararı verildi. Daha sonra “son 5 yıl içinde Meslekten Çıkarma Cezası ile yargılanan ve zamanaşımı nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılması kararı verilen emniyet personellerinin başka bir kuruma atanmasına dair çıkartılan kanun” ile Sağlık Bakanlığı bünyesine 5 dereceli bir kadroya atamam yapıldı. Ben polis memuru olarak 1 dereceli kadroda görevliydim. İlgili kanun sonrası daha düşük dereceli bir kadroya atamamın yapılması hukuka uygun mudur?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, polis memuru olarak görevli olduğunuz dönemde Meslekten Çıkarma Cezası ile yargılandığınız, suç fiilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 127.maddesinde öngörülen 2 senelik zamanaşımı kapsamında olduğu gerekçesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği, sonradan çıkan kanun gereği zamanaşımına uğramış disiplin cezası bulunduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı kadrosuna 5 dereceli memur olarak atanmanıza ilişkin işlemde, polis memuru olarak görevli olduğunuz dönemde kadro derecenizin 1 olması sebebiyle 5 dereceli bir kadroya atanmanıza dair işlemin İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Polis memuru olarak görev yaptığınız dönemde kadro derecenizin 1 olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı kadrosuna 5 dereceli memur olarak atamanızın yapılmasına dair işlem açıkça hukuka aykırıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. Maddesinde: Memurlar kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler, hükümleri amirdir.

Konuyla alakalı benzer bir davada Danıştay 5.Dairesince verilen karar şu şekildedir: Davalı idarece dava konusu işlemlerin 657 sayılı Yasanın 71. ve 76.maddelerine uygun olarak tesis edildiği ileri sürülmüş ise de, bu maddelerle idareye tanınan takdir yetkisinin hukuka uygun biçimde ve kamu yararı amacı gözetilerek kullanıldığını kanıtlayacak hiçbir somut olay ve nedenin gösterilmediği dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin İptaline karar verilmiştir.

Polis memuru iken kadro derecenizin 1 olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde yine 1 dereceli kadroya atanmanız gerekmekteydi.

Hakkaniyete uymayan ayırımcılığı önleyerek yasa önünde eşitlik ilkesini gözetmek idarenin asli görevidir. Hukukun genel İlkelerinden olan hukuki güven, istikrar ve kazanılmış haklara saygı ilkesi hukuk devletinin temel unsurları arasında yer alırlar.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; söz konusu atama işleminde ” Kazanılmış Hak İlkesi ” gereği 5 dereceli bir kadroya atanmanıza dair işlemin İdare Mahkemesince iptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.