MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASININ İPTALİ SONRASI YER DEĞİŞTİRME

Soru:

Memurlar Hukuk sayfasının değerli avukatları, biz polis memurlarına verdiğiniz hizmet takdire değer. Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Şahsıma geçen yıl Meslekten Çıkarma Cezası verildi, bunun iptali için İdare Mahkemesine açmış olduğum davada iptal kararı verilerek tekrar polis memuru olarak atamam yapıldı. Ancak İhraç kararı verilmeden önceki görev yerim olan B ilinden mahkeme kararı sonrası başka bir ile atamam yapıldı. Eski görev yerime tekrar dönmek istiyorum, bu mümkün mü?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, Meslekten Çıkarma Cezası işleminin İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği ve bunun üzerine atamanızın başka bir şehire yapıldığı görülmektedir. Mahkemenin iptal kararı gereği, atamanızın başka bir ile yapılması işleminin İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

Anayasanın 138. maddesinin son fıkrasında; yaşama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez, düzenlemesine yer verilmiştir. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usûlu Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylem de bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez, hükmüne yer verilmektedir.

 

Anılan mevzuat hükümlerinden, idarenin maddi ve hukuki koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını aynen ve gecikmeksizin uygulaması gerektiği, Meslekten Çıkarma Cezasına karşı açılan davada yargı makamınca verilen iptal kararını uygulamak, kendisi için anayasal ve yasal bir zorunluluk olan idarenin bu kararı uygulamasının, kişiyi eski görevine iade etmekle mümkün olacağı, idarenin, söz konusu yargı kararını uygulamak ve iptal kararından önceki hukuki durumu yeniden tesis etmek ve şahsınızı eski görev yerine iade etmesiyle mümkün olmaktadır.

 

Eski görevinize iade edilmeyerek başka bir şehire atanmış olduğunuz, yargı kararıyla iptal edilen Meslekten Çıkarma Cezasına dayanak teşkil eden fiil ve soruşturma dosyası esas alınarak başka bir şehire atama işlemi yapılamayacağı, göreve iade edilmeniz sonrası başka bir şehire atanmanızı gerektirecek herhangi bir kusurunuz bulunmadığı, bu nedenle İhraç Kararının, mahkeme tarafından iptal edilmesinin akabinde başka bir şehire yapılan atama işlemi hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesi tarafından bu işlemin de iptaline karar verilecektir.

 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.