Meskun mahalde atış yapmak fiilinden polise verilen meslekten çıkarma cezasının iptaline dair kazandığımız davadır

Meskun mahalde atış yapmak fiilinden polise verilen meslekten çıkarma cezasının iptaline dair kazandığımız davadır


GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net