MEMURUN YASADIŞI BAHİS OYNAMASI İDDİASI

Soru:
Komiser olarak görev yapmaktayım. Yasadışı bahis için kardeşimin benim banka hesabımdan bu işi yürüten kişilere para transferi yapmış olmasından dolayı hakkımda soruşturma açıldı. Açılan soruşturmada; yasa dışı bahisle bir alakam olmadığını, kullanmadığım bir banka hesabımı kardeşimin yürüttüğünü, kendisinin yasa dışı bahis için benim hesabımdan başka kişilere para göndermiş olabileceği şeklinde ifade verdim. Kardeşimin de aynı doğrultuda ifade vermesinden dolayı kendisine yasa dışı bahis oynamaktan 5.000 tl idari para cezası kesildi. Bu işle benim alakam olmadığı için bana idari bir para cezası kesilmedi. Ancak bu kişilere gönderilen paranın benim hesabımdan çıkmış olmasından dolayı benim de yasadışı bahis oynadığım iddiasıyla 6 ay kısa süreli durdurma cezası verildi. Bu cezanın iptal edilmesini istiyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, şahsınız hakkında tesis edilen disiplin cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; yasa dışı bahis etkinliğini düzenleyen kişilere sizin banka hesabınızdan bir miktar para transferi yapıldığı, bu işlemin tespit edilmesinin ardından “yasa dışı bahis oynamak” kapsamında hakkınızda soruşturma başlatıldığı, açılan soruşturmada; banka hesabınızı kardeşinizin kullandığı, söz konusu bahis meselesinden haberinizin olmadığı şeklinde ifade verdiğiniz, bunun üzerine kardeşinizin de ifadesine başvurulduğu, kardeşinizin “ilgili kişilere gönderilen parayı sizin hesabınızdan kendisinin gönderdiği ve yasadışı bahisi sadece kendisinin oynadığı şeklinde” sizin beyanlarınızla aynı doğrultuda ifade verdiği, akabinde sadece kardeşiniz hakkında yasa dışı bahis oynamak fiilinden idari para cezası uygulandığı, sonuç olarak ilgili kişilere gönderilen paranın sizin adınıza kayıtlı olan banka hesabından transfer edilmiş olmasından dolayı “hizmet dışında resmî sıfatın gerektirdiği güven duygusunu sarsmak” fiilinden şahsınız hakkında 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası verildiği görülmektedir.

Her ne kadar; bu oluşum için gönderilen paranın sizin banka hesabınızdan transfer edildiği sabit ise de; soruşturma aşamasında gerek şahsınızın gerek ise de kardeşinizin ifadesine göre paranın kardeşiniz tarafından gönderildiği beyan edilmiştir. Nitekim bu beyanlar sonrasında, yasa dışı bahis oynamadığınız kanaatiyle size karşı idari bir para cezası yaptırımı uygulanmamış olup, sadece kardeşiniz hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

Bu durumda, ilgili para transferinin bizzat sizin tarafınızdan yapıldığı konusunda bankadan alınan bir teyit bulunmamasından dolayı yasa dışı bahis oynadığınızın kabulü mümkün bulunmamaktadır.

Disiplin soruşturmalarında, hakkında soruşturma yürütülen kişilere suçlama yöneltilirken; isnat olunan eylemlerin bir takım hesaplamalara, varsayım temelli kabullere dayalı olmaksızın somut, her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle, tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya konulmasını gerekmektedir.

Açılan soruşturmada memurun lehine ve aleyhine olan tüm delillerin toplanarak ekleriyle birlikte soruşturma raporunun oluşturulması ve bu şekilde MEMURUN HANGİ FİİLİ, NEREDE, NE ZAMAN, NASIL, NE ŞEKİLDE işlediğinin somut ve hukuken kabul edilebilir deliller ile şüpheye yer vermeyecek açıklıkta ortaya konularak işlem yapılması gerekmektedir.

Buna göre disiplin yaptırımı uygulanan şahsınız tarafından ikrar edilmeyen ve eldeki mevcut deliller ile disiplin normuna uygun fiilin ispatı mümkün olmayan hallerde ‘’ şüpheden sanık yararlanır ’’ ilkesi gereğince isnat edilen eylemden dolayı disiplin cezası verilemeyeceğinin kabulü gerekmektedir.

Bu durumda “söz konusu paranın bahis amacıyla sizin hesabınızdan, ilgili kişilere kardeşiniz tarafından gönderildiği şeklinde” kardeşinizin beyanının bulunması ve sadece kardeşiniz hakkında idari para cezası uygulanmış olması sonucunda; bu oyunu sizin oynadığınız iddiasıyla yeterli inceleme yapılmaksızın eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen disiplin cezası hukuka aykırıdır.

Diğer yandan “yasa dışı bahis oynamak” fiilin işlenildiği tarihteki mevzuatta disiplin mevzuatında açıkça bir karşılığı bulunmamaktadır. Türk Ceza Kanunun 1.Maddesi; “Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. Kanunda yazılı cezadan başka bir ceza ile de kimse cezalandırılamaz.” hükmüne,

Anayasanın 38.maddesi ise; “Kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suç işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.”hükmüne amirdir. (Bahis oynamak fiiline verilecek ceza; 20 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası olarak eklenmiş, ancak bu kanun maddesi fiil tarihinden sonra çıkarıldığı için konumuza etki etmeyecektir.)

Hizmet dışında “Resmi Sıfatın Gerektirdiği Saygınlığı ve Güven Duygusunu Sarsmak” fiilinin suç olduğunu belirlemiş, fakat hangi eylem ve davranışların saygınlığı ve güven duygusunu sarsacağı açıklanmamıştır. Dolayısıyla Emniyet Teşkilatında bu maddeler J O K E R olarak kullanıldığından her türlü tutum ve davranış bu madde kapsamında değerlendirilmektedir.

Ancak disiplin cezasını gerektiren torba suç hükümleri içeren bu fiilin yoruma açık olduğu ve İdarenin bu fiilin içeriğini istediği şekilde doldurarak kişilere disiplin cezası verdiği gözetildiğinde bu durumun hukuki güvenlik, belirlilik ilkelerine aykırı olduğu gibi büyük mağduriyetlere sebebiyet vereceği de şüphesizdir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekmektedir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.