KURUMLAR ARASI GEÇİSTE EGM NEDEN MUVAFAKAT VERMİYOR

Öncelikle polis arkadaslarimiza desteklerinizden dolayi cok tesekkur ederim. Ben polis memuruyum ve Sivas il nufus mudurlugune atanmam konusunda Emniyet muvafakat vermedi. Nasil bir yol izlemem gerekiyor. Şimdiden teşekkürler

       Cevabımız:
Sayın takipçimiz Kurumlar arası geçiş konusu ile ilgili birçok takipçimiz aynı sorunla karşılaştıklarını bize iletiyor. Geçmek istediğiniz kurumun sizi kabul etmesi halinde E.G.M’den muvafakat talep edilir. E.G.M uavafakat vermez ise dava açılması gerekecektir. Buradaki önemli faktör, 6 yıl görev yapmış olmanız erekmektedir. E.G.M’ye karşı açtığımız pek çok davada davalı idare; Emniyet Hizmetlerinde görevli iken, muhtelif şahsi ve sübjektif sebeplerle, devamlılık arz eden görevinden ayrılmasının, teşkilat personelinin stratejisini olumsuz etkileyeceği ve idarenin hizmetinde aksaklıklar meydana getireceğinin değerlendirildiği, teşkilatın artan polis ihtiyacını karşılamayı, ülkede gerek kişi başına düşen polis sayısını artırmayı, gerekse değişen ve artan suç ve suçlulara karşı daha etkin mücadeleler vererek huzur ve güven ortamının korunmasını, ayrıca bu hizmetin nitelikli personel tarafından yürütülmesini sağlanmayı amaçladığı, kamu hizmetinin rasyonel ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olan idarelerin personel planlaması yapmasının ve personelini azami fayda sağlayacak kadrolarda istihdam etmelerinin hizmetin bir gereği olduğu, idarenin bu husustaki aksamaları önleyici tedbirleri almamasının düşünülemeyeceği, bu nedenle yetişmiş personelden azami fayda sağlayacağı dönemde muvafakat talebinin olumsuz değerlendirilmesinin hizmetin bir gereği olduğu, objektif esaslar çerçevesinde yaptığı bu işlemle kamu yararını ve hizmetin etkinliğini sağladığını iddia etmiştir.

Genel Idari Hizmet sınıfında çalışmakta olup da Emniyet Hizmetleri Sınıfına tekrar geçmek isteyen arkadaşlarımız için açtığımız davalarda ise, E.G.M ; herhangi bir personel ihtiyacımız yoktur. Gerek görüldüğü takdirde Pomem ve Pmyo ile polis memuru alımının yapıldığını savunmaktadır.

Görüldüğü gibi E.G.M kendisi ile çelişmektedir. Kurumlar arası geçiş için dava açmayı düşünen arkadaşlar bizimle irtibata geçmeleri durumunda davalarını açacağız. Mahkemeye emniyetin çelişkili savunmalarını sunduğumuz takdirde, Mahkemenin ne karar vereceğini tahmin etmek zor değildir.

Anayasamızın “Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49 uncu maddesi; “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önleyecek elverişli ekonomik ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”şeklindedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74 üncü maddesi; “Memurların bu kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.” hükmünü düzenlemektedir. Idarelere kamu görevlilerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçişleri konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, mutlak ve sınırsız olmayan bu yetkinin kullanılması kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabi olduğu çekişmesizdir. Bu durumda, Anayasanın sözü edilen hükmünün doğal
sonucu olarak muvafakat verilmemesi hukuka aykırı olacaktır.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.