KURUMLAR ARASI GEÇİŞ YAPMAK İSTİYORUM BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?

Soru:
Allah bu sayfayı yapanlardan razı olsun. Pomem mezunu 3 yıllık polis memuruyum. Ayrıca maliye bölümü lisans mezunuyum. Maliye Bakanlığında sınavla gelir uzmanlığını kazandım. Maliyeye geçmek için EGM’den muvafakat istedim, ancak 6 yıllık çalışma şartını karşılamadığım için muvafakat verilmedi. Dava ile geçiş yapmak istiyorum yardımcı olur musunuz?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, kurumlar arası geçiş suretiyle Maliye Bakanlığı bünyesine naklen atama için şahsınız hakkında muvafakat verilmemesi yolundaki işlem hukuka aykırı olup, muvafakat verilmemesine dair işlemin İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Pomem mezunu olarak 3 yıllık polis memuru olduğunuz, Maliye bölümünde lisans eğitimi tamamladığınız, Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir Uzmanlığı Sınavını kazandığınız ve Maliye Bakanlığına geçiş talebi için EGM tarafından şahsınız hakkında muvafakat verilmediği görülmektedir.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Hakkında Kanun’un Ek 24. maddesinin 5. fıkrasında; “Polis meslek eğitim merkezlerinden mezun olan polis memurlarının, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda anılan yasa gereği her ne kadar 6 yıllık çalışma şartını tamamlamadığınız gerekçesiyle muvafakat talebiniz reddedilmiş ise de; bu yasanın Ek 24’üncü maddesi hükmünde geçen “nakil” ibaresinden, memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya SINAVA TABİ TUTULMAKSIZIN naklen atanmasının anlaşılması gerekmekte olup, yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılması gereken nakillerin Ek 24. maddede geçen “nakil” kavramı içinde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla çalışanların belli bir yarışma sınavı sonucuna göre kurumların muvafakatı ile başka kurumlara naklen atamalarının yapılmasına olanak bulunmaktadır.

İdarelere kamu görevlilerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçişleri konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, mutlak ve sınırsız olmayan bu yetkinin kullanılması halinde, gerçekleştirilen işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabi olduğu açıktır.

Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği şüphesizdir.

Maliye bölümü mezunu olmanız, sınavla Maliye Bakanlığı kadrosunda bir ünvan kazanmış olmanız, geçiş yapmak istediğiniz alanın, öğrenim ve mesleğinize uygun olması, Maliye Bakanlığı bünyesinde daha verimli olabileceğiniz, ayrıca muvafakat istediğiniz kurumca öğreniminize uygun tarzda yükselebilme olanağının da mevcut olduğu hususları gözönüne alındığında, Maliye Bakanlığı’na atanma isteğinize karşın muvafakat verilmemesi yolundaki işlem hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda muvafakat verilmemesine dair işlemin İdare Mahkemesince iptali gerekecektir.

Not: Muvafakat verilmeyen, disiplin cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen adaylar veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.