KURUMLAR ARASI GEÇİŞ İÇİN VERİLMEYEN MUVAFAKAT

Soru:

Sayfanızın avukatlarına bir konu hakkında danışmak istiyorum. 2010 yılında pomem’i bitirip polis memuru olarak mesleğe başladım. Belediye’ye geçiş yapmak için başvuruda bulundum. Belediye başvurumu kabul ederek Emniyet Genel Müdürlüğü’nden şahsım için muvakafat istedi. Ama bizim teşkilat, personel yetersizliği sebebiyle onay vermedi. Aynı zamanda çevre mühendisliği mezunuyum. Dava açsam kazanır mıyım?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, kurumlar arası geçiş suretiyle Belediye bünyesine naklen geçiş için muvafakat verilmemesi işlemi hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesi tarafından işlemin iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

657 sayılı yasanın 74. maddesi gereği kurumlar arası yer değiştirme işlemi, kurumların muvafakatı ile sağlanmaktadır. Bu hükme göre kurum değiştirme talepleri, bir memurun yeni bir öğrenim bitirmesi, diğer bir kurumun açtığı; örneğin kariyer niteliğindeki bir görevinin sınavını kazanması, mali imkanların daha iyi olması gibi çok çeşitli sebeplere dayanabilmektedir.

 

İdarelerin muvafakat verip vermeme konusunda taktir yetkilerinin bulunduğu şüphesizdir, ancak idarenin takdir yetkisinin bulunduğu diğer işlemler gibi muvafakat verilip verilmemesi yönündeki takdir yetkisinin de işlemin gerekçeleri dahilinde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından değerlendirilmesi gerekeceği de açıktır.

 

Öte yandan polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanların, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka bir kuruma atanamayacakları da açıktır. Sizin olayınızda ise, 7 yıllık polis memuru olduğunuz görülmektedir.

 

İdarelere, kamu görevlilerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçişlerine izin verip verilmemesi konusundaki takdir yetkisi tanınmış ise de; mutlak ve sınırsız olmayan bu yetkinin kullanılması halinde gerçekleştirilen işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabi olduğu çekişmesizdir.

 

Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimlerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerini en yüksek oranda, yarar kullanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği açıktır. Çevre mühendisliği mezunu olduğunuz da birlikte değerlendirildiğinde belediye bünyesinde daha verimli çalışacağınız kuşkusuzdur.

 

İhtiyaç gerekçesiyle muvafakat verilmediği belirtilmekte ise de, sizinle aynı durumda olan personele 2017 yılında muvafakat verilmiş olduğu ve sizin hizmetinize duyulan ihtiyacın hukuken geçerli belgelerle ortaya konulamadığı da görülüyor.

 

İhtiyaç durumunun, geçişlerine izin verilen diğer polis memurları için de geçerli olmasına rağmen, keyfi ve eşitlik ilkesini ihlal eder şekilde diğer polis memurlarına muvafakat verilmiştir.

 

Açıkladığımız bu gerekçelerden dolayı, şahsınız hakkındaki muvafakat verilmemesi yönündeki işlemin İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir.

 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.