Kurumlar arası geçiş suretiyle Polis Memurunun Üniversite bünyesine atanmak için Egm ye başvurduğu muvafakat talebinin reddi

Kurumlar arası geçiş suretiyle Polis Memurunun Üniversite bünyesine atanmak için Egm ye başvurduğu muvafakat talebinin reddi


GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net