KURUMLAR ARASI GEÇİŞ?

Soru:

Sayfanızdan yeni haberimiz oldu Allah sizlerden razı olsun. Ben 7 yıllık polis memuruyum, aynı zamanda da Arap Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Alanımla alakalı Dış İşleri Bakanlığında mütercim tercümanlık için başvurdum ve bakanlık başvurumu kabul etti. Ancak EGM kurumlar arası geçiş için şahsıma muvafakat vermedi. Geçen sene Dış İşleri Bakanlığına bu şekilde geçiş yapan çok polise muvafakat veren EGM, her ne hikmetse benim talebimi ihtiyaç gerekçesiyle reddetti. Bu konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum.

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz Dış İşleri Bakanlığına geçiş için yaptığınız başvuru için EGM tarafından muvafakat verilmemesi hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesi tarafından, bu işlemin iptaline karar verilmesi gerekecektir.

 

Şöyle ki; Anayasamızın “Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49’uncu maddesi; “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önleyecek elverişli ekonomik ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”şeklindedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74’üncü maddesi; “Memurların bu kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.” hükmünü düzenlemektedir.

 

İdarelere kamu görevlilerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçişleri konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, mutlak ve sınırsız olmayan bu yetkinin kullanılması halinde, gerçekleştirilen işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabi olduğu çekişmesizdir. Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği açıktır. Şahsınız hakkında, personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek muvafakat verilmemiş ise de, sizle aynı durumda olan personele geçiş için daha önce muvafakat verilmiş olduğu ve şahsınızın hizmetine duyulan ihtiyacın hukuken geçerli belgelerle ortaya konulamadığı görülüyor.

 

Geçmek istediğiniz Dış İşleri Bakanlığı Arapça mütercim ve tercümanlık bölümü için, Arap Dili ve Edebiyatı mezunu olmanız ve görev yapmak istediğiniz alanın, öğrenim ve mesleğinize uygun olması, bu meslekte daha verimli olabileceğiniz, ayrıca gitmek istediğiniz kurumca öğreniminize uygun tarzda yükselebilme olanağının da mevcut olduğu hususları gözönüne alındığında, bakanlığa atanma isteğine muvafakat verilmemesi işlemi bu yönüyle de hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesince iptali gerekecektir.

 

Not: Kurumlar arası geçiş, eş durumu ataması, disiplin cezası veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan polis arkadaşlarımız; bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili sorunların çözümü ve alınan disiplin cezalarının iptali için avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.