KURBAĞA ADAM BRANŞINDAN ÇIKARILMA

Soru:
Değerli sayfa yöneticileri, kurbağa adam branşında polis memuru olarak görevliyken müdür ile aramızda yaşanan münakaşa sebebiyle, önce sualtı şube müdürlüğü bulunmayan bir ile tayinim çıkartıldı, daha sonra da bu ilde 120 gün dalış yapmadığım gerekçesiyle branştan çıkarıldım. Sualtı şube müdürlüğü olmayan bir ile yapılan atamanın İptali için idare mahkemesine dava açmıştım. Bu dava daha sonuçlanmadan 120 gün dalış yapamadım diye branştan çıkartıldım. Dalış yapamamamın sorumlusu idareydi, sualtı şubesi olmayan bir ile atamamı idare yapmıştır. Hukuksuz olan bu branştan çıkartılma işlemini dava ile durdurabilir miyiz ?

 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, Kurbağa Adam branşında polis memuru olarak görev yapmaktayken, 120 gün dalış yapmadığınız iddiasıyla branştan çıkartılmanıza dair işlem açıkça hukuka aykırı olup, ilgili işlemin İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

A ilinde Sualtı Grup Amirliğinde görev yapmaktayken, müdürle aranızda geçen münakaşa sebebiyle önce Sualtı Grup Amirliği bulunmayan B iline atandığınız, akabinde de bu ilde 120 gün dalış yapmadığınız gerekçesiyle Kurbağa Adam branşından çıkartıldığınız görülmektedir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALIŞ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN Personelin Başka Görevlerde Çalıştırılmaması Başlıklı 30.maddesinde; “Kurbağa adam kursunu başarı ile bitirip branşa aktarılan personel, dalış hizmetlerinin devam ettiği birimlerde istihdam edilir başka görev ve hizmetlerde çalıştırılamaz” hükmü amirdir.

Bu hüküm doğrultusunda sualtı şubesinin bulunmadığı bir ile atamanızın yapılması ve bunun sonucunda 120 gün dalış yapamadığınız gerekçesiyle branştan çıkarılmanıza dair işlemde açıkça hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Branştan çıkartılmanıza gerekçe olarak gösterilen dalış yapamama hususunda şahsınızın bir kusuru bulunmayıp, sualtı şubesinin bulmadığı bir şehire hakkınızda atama tasarrufunda bulunan idarenin açık hizmet kusuru bulunmaktadır.

Diğer yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü Dalış Hizmetleri Yönetmeliği Genel Hususlar Başlıklı
22.maddesinde; Kurbağa adam statüsünün devamı için; A) ”Kurbağa adam branşlı personele yıllık zorunlu dalış süresini doldurmak için gerekli dalışları yaptırılır.”

Aynı Yönetmeliğin Sıhhi Hususlar ve Kıstasları başlıklı
23.maddesinde; “Kurbağa adamlık statüsünün devamı için; Kurbağa adam branşlı personel gündüz mesai saatleri içerisinde her an dalış yapabilecek durumda bulunur.” Hükümlerine karşın, dalış yapamayacağınız bir yere görevlendirilmeniz sonucunda, branştan çıkartılmanızın hukuken kabulüne olanak bulunmamaktadır.

Aynı Yönetmeliğin Personelin Başka Görevlerde Çalıştırılmaması başlıklı
30.maddesinde; “Kurbağa adam kursunu başarı ile bitirip branşa aktarılan personel, dalış hizmetlerinin devam ettiği birimlerde istihdam edilir başka görev ve hizmetlerde çalıştırılamaz.” Hükmü amirdir, bu hükme rağmen branşınızın bulunmadığı bir ile atamanızın yapılması da hukuka aykırıdır.

Yukarıda izah ettiğimiz gibi branştan çıkartılmanız için, idare tarafından şahsınız hakkında kasıtlı bir şekilde işlem tesis edildiği açıkça görülmektedir. Rızanız olmadan, önce B iline atamanızın yapılarak 120 dün dalıştan uzak kalmanıza sebebiyet verilmiş, daha sonra da 120 gün dalış yapamadığınız gerekçesiyle de hakkınızda branştan çıkartılma işlemi tesis edilmiştir. Bu durumda, sistematik olarak şahsınız hakkında uygulanan tüm bu yaptırımların kasten ve planlı olarak tesis edildiği açıkça ortadadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen branştan çıkartılma işleminin İdare Mahkemesince İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.