KILIK KIYAFETTEN DOLAYI VERİLEN DİSİPLİN CEZASI

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Gece saatlerinde nöbet tuttuğum esnada, polis montumun kol armasında sicil numarası olmadığı iddiasıyla grup amiri tarafından tutulan rapor sonucu maaş kesimi cezası aldım. Kol armasında sicilim mevcuttu, gece saatleri olması ve havanın karanlık olması sebebiyle takılı olan sicil numaram grup amiri tarafından görülmemiş olabilir şeklinde ifadem mevcuttu. Kaldı ki rapor tutan grup amirinin ifadesine de başvurulmadan hakkımda gerçeğe aykırı bir raporla bu ceza verildi. Yardımlarınızı bekliyorum.

 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz “Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymamak.” fiilini işlediğiniz iddiasıyla şahsınız hakkında tesis edilen maaş kesimi cezası hukuka aykırı olup, ilgili disiplin cezasının İdare Mahkemesince İptali gerecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına konu olan dosyanızı incelediğimizde; Resmi üniformanın kol armasında sicil numaranızın olmadığı iddiasıyla Grup Amiri tarafından tutulan rapor sonucu hakkınızda soruşturma açıldığı, isnat edilen suçlamayı kabul etmediğiniz, kılık kıyafet mevzuatına aykırı giyinmediğiniz, gece karanlık olduğundan dolayı grup amirinin takılı olan sicil numarasını görmemiş olabileceği şeklinde beyanlarınızın bulunduğu ve açılan disiplin soruşturmasında, olayın tek tanığı olan grup amirinin ifadesine başvurulmadığı görülmektedir.

Bu durumda isnat eden fiilin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller ile ortaya konulamadığı, dolayısıyla Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesinin Disiplin Hukukunda da geçerli olmasından dolayı disiplin cezasının kabulüne olanak bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere Disiplin Hukukunun en temel ve tartışmasız ilkelerinden biri, disiplin suçu teşkil ettiği iddia olunan fiilin sabit ve kuşkuya yer vermeyecek biçimde ispatlanmış olmasıdır.

Disiplin soruşturmalarında, hakkında soruşturma yürütülen kişilere suçlama yöneltilirken; isnat olunan eylemlerin bir takım hesaplamalara, varsayım temelli kabullere dayalı olmaksızın somut, kesin ve inandırıcı delillerle, tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya konulmasını gerekmektedir.

Kamera kaydı ve olay ile ilgili başkaca tanığın olmadığı, grup amirinin ifadesine başvurulmaması sebebiyle eksik incelemeye dayalı soruşturma yapıldığı, olayla ilgili bilgisi olabilecek başka personeller bulunmasına karşın tutulan raporun sadece grup amirince imzalanmış olduğu hususları birarada değerlendirildiğinde, atılı fiilin sübut bulmadığı, bu nedenlerden dolayı eldeki deliller itibariyle disiplin yaptırımı uygulanmasının mümkün olamayacağı açıktır.

Sonuç olarak; kol armasında sicil numarasının bulunmadığı iddiasının somut, kesin ve yeterli deliller ile tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde açıkça ortaya konulamadığından şahsınız hakkında tesis edilen bu disiplin cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.