KEFİL OLMA NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI

Soru:

Sayın Memurlar Hukuk, polis memuru olarak çalışmaktayım. Çektiği krediler için arkadaşıma kefil olmuştum. Kendisi kredilerini ödememiş, hakkında icra takibi yapıldı, kefil olduğum için benim hakkımda da icra takipleri başlatıldı, çalıştığım şubeye maaş haczi gönderildi akabinde borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmekten bana kıdem durdurma cezası verildi. Bu cezayı iptal ettirebilir miyiz, hem mağdur oldum hem de haksız olarak bana ceza verildi?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, arkadaşınızın çektiği kredilere kefil olmanız ve kendisinin bu kredileri ödememesinden dolayı ” Borçlanıp Ödememeyi Alışkanlık Haline Getirmek ” fiilini işlediğiniz iddiasıyla, şahsınıza disiplin cezası verilmesi hukuka aykırı olup, bu disiplin cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

Çağdaş maddi ceza ve disiplin hukukunun en önemli ilkelerinden biri; suç ve cezanın şahsiliği ilkesidir. Bu kural gereğince, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir, hiç kimsenin işlemediği bir suçtan dolayı sorumlu tutulamayacağı, bir başkasının işlediği suçun, suçu işlemeyenlere sirayet edemeyeceği de açıktır.

 

Anayasamızın “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlıklı 38. maddesinin 7. fıkrasında yer alan “Ceza sorumluluğu şahsidir” düzenlemesi, Türk Ceza Hukuku’nda cezaların şahsiliği ilkesinin kabul edildiğini göstermektedir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı ikinci kısmında yer alan 20. maddede “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” şeklindeki hükümle de anayasada yer alan düzenleme yinelenmiştir. Cezanın şahsiliği ilkesi uluslararası metinlerde de kabul edilmiştir.

 

Bu açıklamalar çerçevesinde, arkadaşınızın kredi borçlarına kefil olmanız sebebiyle hakkınızda yapılan icra takipleri dayanak alınarak, Borçlanıp Ödememeyi Alışkanlık Haline Getirmek fiilini işlediğiniz iddiasıyla verilen disiplin cezası, eylemle ceza arasında Adil Bir Denge olmadığından dolayı hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesi tarafından iptal edilecektir.

 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.