KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETTE BULUNDUĞU İÇİN MEMURUN MESLEKTEN İHRACI

Soru:
Komiser yardımcısı olarak görev yapmaktaydım. Banka hesaplarımı yoğun kullandığım gerekçesiyle MASAK tarafından banka hesabım incelemeye alınmış. Bunun sonucunda idari olarak soruşturma açıldı ve hesap hareketlerinde fazla para girişi-çıkışı olduğu gerekçesiyle “kazanç getirici faaliyet” kapsamında meslekten çıkarma cezası aldım. Kazanç getirici bir iş yapmıyorum. Arkadaşlarımdan borç para almışım, borç vermişim sürekli bu şekilde para girişi-çıkışı oldu. Arkadaşlarım ifadelerinde de borç alıp borç verdiklerini belirtmişlerdi. Sadece bir polis benim ticaret yaptığımı belirtmiş. Cezanın İptali mümkün mü?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz; “Devlet memurları tarafından yapılamayacağı 657 sayılı Kanunda belirtilen kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.” fiilinden hakkınızda tesis edilen Meslekten Çıkarma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; banka hesaplarınızdan yoğun bir şekilde işlem yapıldığının tespiti üzerine MASAK tarafından hesabınızın incelemeye alındığı, bununla birlikte hakkınızda idari soruşturma açıldığı, hesap hareketlerinde fazla para giriş-çıkışı olduğu gerekçesiyle belirtilen madde kapsamında yargılanarak hakkınızda Meslekten Çıkarma Cezası verildiği görülmektedir.

Banka hesaplarınızdaki işlem hacminin maaşınızla orantılı olmadığı sabit olmakla birlikte, bu hareketlilik için muhtelif gerekçeler ileri sürüldüğü, isimlerini verdiğiniz kişilerden alınan ifadelerin, sizin beyanlarınızı doğrular mahiyette olduğu, aleyhinize ifade veren tek kişinin mesai arkadaşınız olan polis memuru olduğu ve diğer çalışanların bilgisine başvurulmayarak konunun netleşmesinin sağlanmadığı, hesaplarınızdaki para hareketinin kaynağının ne olduğunun açıklığa kavuşturulamadığı, hesaplarınızdaki hareketin kaynağını ortaya koymak için gerekli ve yeterli araştırma yapılmaksızın hazırlanan soruşturma raporuna dayanılarak hakkınızdaki disiplin cezası işleminde; hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Başka bir deyişle; arkadaşlarınıza bazen borç para verip, bazen de onlardan borç para almış olmanıza dair para yatırma ve çekme işlemlerinin, hesaplardaki işlem hacmini kabarttığı ihtimalinin kabul edilebilir bir durum olması karşısında, ticaret yaptığınıza dair dosyada bilgi belge bulunmamaktadır.

Ceza hukukunda olduğu gibi, disiplin cezaları alanında da, suçsuzluk esas olup, şüpheye dayalı olarak ceza verilemeyeceğinden, cezaya konu suç fiilinin ve suçu işleyen failin hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tespit edilip, ortaya konulması gerekmektedir.

Buna göre disiplin yaptırımı uygulanan şahsınız tarafından ikrar edilmeyen ve eldeki mevcut deliller ile disiplin normuna uygun fiilin ispatı mümkün olmayan hallerde ‘’ şüpheden sanık yararlanır ’’ ilkesi gereğince isnat edilen eylemden dolayı disiplin cezası verilemeyeceğinin kabulü gerekmektedir.

Sonuç olarak soruşturma raporu ile dosyada mevcut bilgi ve belgeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ticaret yaptığınıza dair iddia hakkında idarece yeterince araştırılmaksızın, salt olarak banka hesabınızdaki hareketlilikten bahisle disiplin cezası uygulanmasına ilişkin işlem hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda, yeterli inceleme yapılmaksızın eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen Meslekten Çıkarma Cezasının İdare Mahkemesince İptali gerekmektedir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.