KARACİĞERİNDE KİST OLDUĞU GEREKÇESİYLE BEKÇİLİKTEN ELENME

Soru:
Bekçi alımlarına başvurmuştum, karaciğerde kist olduğu gerekçesiyle elendim. Dava ile dönüş olur mu?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz; sağlık şartlarından dolayı Bekçilik işlemlerinizin sonlandırılmasına dair işlem hukuka aykırı olup, ilişik kesilmesi durumunun İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Adaylığınızın sonlandırılmasına dair dosyanızı incelediğimizde; sevk edildiğiniz hastanece yapılan kontrollerde, karaciğerinizde Tip 4-5 hidatik kist mevcut olduğu, “ safra yollarında dilatasyon saptanmamış, safra kesesi ve yolları normal olup, her iki böbrek ve pelvikaliksiyelsistemi ve mesane ile abdominal aorta normaldir. Batında serbest sıvı bulunmamaktadır. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olamaz “ Şeklinde rapor düzenlendiği ve bu gerekçe ile aranan şartlara uygun olmadığınız iddiasıyla ilişiğinizin kesildiği görülmektedir.

Bekçilik mesleği, gece-gündüz, ağır şartlarda görev yapılan silahlı bir meslek olup, söz konusu meslek mensuplarının yasal şartlar oluştuğunda silah kullanma zorunlulukları da bulunduğundan, bu meslekte görev yapanlarda, sağlık açısından bazı şartların aranması ve bulunması gerektiği kuşkusuzdur. Bu mesleğin özelliği gereği ileride bu mesleği yapacak olan bekçi adaylarında bazı sağlık koşullarının aranması hizmetin gereği gibi işlemesi açısından önem taşımakla birlikte; bu koşulların, yerine getirilecek hizmetin aksatılmamasına yönelik olması, diğer bir anlatımla hizmetin gereklerine uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir. Aranılan sağlık koşullarına sahip olunmamasının hizmetin yerine getirilmesinde ne gibi sakıncalara neden olacağının hukuken kabul edilebilir objektif gerekçelerle ortaya konulması da gerekli bulunmaktadır.

Karaciğerde bulunan hidatik kist durumu; hastalık veya rahatsızlık olarak tanımının yapılarak kist sahibinin sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmasını gerektirecek bir hastalığa, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir komplikasyona karşılık gelmemektedir.

Halk arasında köpek kisti olarak bilinen hidatik kistin hayvandan insana geçen bir durum olduğu, insandan insana bulaşmadığı, %75-80 karaciğerde, daha az sıklıkla akciğer, karın içi diğer organlar ve beyinde görülebildiği, parazitin yerleştiği yerde giderek büyüyen içi basınçlı bir sıvı ile dolu kist oluşumu ile seyrettiği, genellikle hücrelerde hasar oluşturmadığı, organlarda fonksiyon bozukluğu yapmadığı, kist sahiplerinin bu duruma bağlı bir şikayetinin bulunmadığı ve bu tespitin genellikle farklı nedenler ile yapılan görüntülemelerde tanı konulduğu hususlarının bir arada değerlendirilmesinde; söz konusu bu durumun bir hastalık olmadığı ve bekçilik mesleği bakımından sakınca doğurmadığı da açıktır.

Karaciğerinde hidatik kist bulunan insanların bir tedavi gereksinimi duymadıkları gibi, bir hastalık belirtisi göstermedikleri ve herhangi bir rahatsızlık oluşturmadığından Bekçi olmalarında sakınca bulunmamaktadır. Bu durum, çalışma gücünüzü azaltan bir rahatsızlık da değildir.
Bu bakımdan, bir hastalık olmayan ve organ fonksiyonlarınıza olumsuz bir etkisi bulunmayan kist için ilişiğinizin kesilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Hastalığınızın inaktif durumda olduğu ve herhangi bir cerrahi tedavi uygulanmamış olduğu dikkate alındığında; A diliminde bulunduğunuz, mevcut yönetmelikte hidatik kistin hangi aşamada olursa olsun öğrenciliğe engel olduğu kesin olarak belirtilmekle birlikte; memuriyet açısından açık bir ifade bulunmadığı, bu durumda Mahalle Bekçisi olmanıza engel teşkil etmeyeceği şüphesizdir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlarında aranan koşulları karşılamadığınız iddiasıyla bekçilik adaylığınızın sonlandırılmasına ilişkin işlem hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesince iptal kararı ile memuriyete dönmenize karar verilmesi gerekecektir. 

Not: Güvenlik araştırması, mülakat, sağlık şartları ve adli soruşturma gerekçeleri ile ilişiği kesilen adayların bizlerle irtibata geçmeleri durumunda ilgili İptal davaları açılacaktır.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.