Kalp Kapakçığında Çökme Durumu Pomem’den İlişik Kesilmesi

Sizden Gelenler:
Sayın memurlar hukuk çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Polis Okulunda öğrenci İken kalp kapakçığında çökme bulunduğu gerekçesiyle okuldan ilişiğim kesildi. Okula dönmek için açmış olduğum davada beni savunabilir misiniz, raporlarımı size göndermiştim. 

CEVABIMIZ;
Değerli takipçimiz, Pomem’de öğrenci iken kalp kapakçığında hafif çökme teşhisi bulunduğu gerekçesiyle okuldan ilişiğinizin kesilmesine dair işlemin hukuka aykırı olduğunu düşünmekteyiz. Bu görüşümüzü izah edelim. 

İlişiğinizin kesilmesine dair dosyanızı incelediğimizde; Mahkemenin sevk ettiği hastane tarafından ‘’ Kalp Kapakçığında Çökme (MVP- Mitral Kapak Prolapsusu) tanısıyla olumsuz rapor verilmiş, bu raporun ardından Yürütmeyi Durdurma isteminin  REDDİNE DAİR KARAR tesis edilmiştir. Kalp Kapakçığında Çökme olduğu gerekçesiyle ilişiğiniz kesilmiş ise de; bu raporda net bir tespit yapılamamıştır. Hastanede yapılan kontrolde, doktor tarafından “kapakçıkta hafif çökme teşhisi“ konularak; bu durumun yönetmelikte net bir karşılığı bulunmadığından dolayı  sizin için; “kişinin çalışmasında sakınca yoktur” şeklinde şerh düşülmüş,  ancak heyet tarafından Pomem Öğrencisi Olamaz gerekçesiyle olumsuz rapor düzenlenmiştir. Fakat ilişiğinizin kesilmesine sebep olan ‘Kalp Kapakçığında Hafif Çökme‘ tanısı; Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde  polis öğrencisi olmaya engel teşkil etmemekte olup, bu durum A diliminde sayılmaktadır.

KARDİYOLOJİ – KALP VE DAMAR CERRAHİSİ başlıklı 3. Maddenin A fıkrasının 1. Maddesinin a-b-c ve fıkraları sırasıyla aynen şu şekilde değiştirilmiştir. KARDİYOLOJİ – KALP VE DAMAR CERRAHİSİ başlıklı 3. Maddenin A fıkrasının 1. Maddesinin a-b-c ve fıkraları sırasıyla aynen şu şekilde değiştirilmiştir.
– Birinci derece mitral yetmezlik
– Birinci derecede triküspit yetmezlik
– Eser aort yetmezliği- birinci derece aort yetmezliği
– Eser pulmoner yetmezlik- birince derece pulmoner yetmezlik olanlar sağlam kabul edilir.
 
Kalp Kapakçığında hafif çökme gerekçesiyle ilişiğiniz kesilmiş ise de; bu durumum kalp fonksiyonlarınızda herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla “Pomem öğrencisi olamaz” raporuna itibar edilmesi hakkaniyet ile bağdaşmamaktadır. Size ait raporların göz önüne alınarak Raporlar arasındaki çelişkiden dolayı işlemin yargısal denetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için başka bir hakem hastaneye sevkiniz gerekmektedir.

Kardiyoloji bölümü için Kalp Kapakçığında hafif çökme tanısı kapsamında ilişiğiniz kesilmiş, ancak değerlerinizin  yönetmelikte tam anlamıyla karşılığı bulunmamaktadır. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde; ‘’Yönetmelikte bulunmayan durumlar için hastalığın kişinin seyrine göre dilim belirlenir’’ hükmü amirdir. Bu durumda bahse konu değerlerin bir hastalık belirtisi göstermemesi ve mevcut durumunuzun tam ve sağlıklı olduğunun tespiti için; farklı bir hakem hastaneye sevkinizin talep edilmesi gerekir. 

Bütün kalp fonksiyon işlevlerinin normal olduğu görülmektedir. Nitekim benzer olarak Kalp rahatsızlığından dolayı Paem’den ilişiği kesilen aday için açtığımız davada; Ankara 7. İdare Mahkemesi’nce YD Red kararı verilmiş, bu karara karşın Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yaptığımız itiraz neticesinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce ilgili durumun  ‘’yönetmelikte karşılığının bulunmaması kapsamında’’ lehimize karar verilmiştir. (Karar bizde  mevcuttur, sayfamızda paylaştık )

Ayrıca Kalp Kapakçığında hafif çökme durumunun hastalık veya rahatsızlık olarak tanımının yapılarak kişinin sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmasını gerektirecek bir hastalığa, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir komplikasyona karşılık gelmemektedir. Bu durumun; hasar oluşturmadığı, kalpte fonksiyon bozukluğu yapmadığı, buna bağlı bir şikayetinizin bulunmadığı ve bu tespitin genellikle farklı nedenler ile yapılan görüntülemelerde tanı konulduğu hususlarının bir arada değerlendirilmesinde; işlemin iptali gerekmektedir. Kaldı ki bu durumunuzun inaktif seyirde olduğu ve herhangi bir cerrahi tedavi veya operasyon uygulanmamış olduğu dikkate alındığında, her ne kadar sevk edildiğiniz hastanece ‘’öğrenci olamaz’’ kararı verilmiş ise de; ilişiğinizin kesilmesinin kabulüne olanak bulunmamaktadır.

Bunca yaşınıza kadar söz konusu durumu bilmediğiniz, bu hususun bir noksanlığını veya zararını görmediğiniz, bu durumu ilk defa okul döneminde hastane sevkinde öğrendiğiniz hususları kapsamında detaylı bir savunma ile sonuç alınacaktır. 

Anayasamızın Hizmete Girme başlıklı 70.maddesinde; Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.’’ Hükümleri amirdir.

Polislik mesleği, gece-gündüz, ağır şartlarda görev yapılan silahlı bir meslek olup, söz konusu meslek mensuplarının yasal şartlar oluştuğunda silah kullanma zorunlulukları da bulunduğundan, bu meslekte görev yapanlarda, sağlık açısından bazı şartların aranması ve bulunması gerektiği kuşkusuzdur. Polislik mesleğinin özelliği gereği ileride bu mesleği yapacak olan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerinde bazı sağlık koşullarının aranması hizmetin gereği gibi işlemesi açısından önem taşımakla birlikte; bu koşulların, yerine getirilecek hizmetin aksatılmamasına yönelik olması, diğer bir anlatımla hizmetin gereklerine uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir. Aranılan sağlık koşullarına sahip olunmamasının hizmetin yerine getirilmesinde ne gibi sakıncalara neden olacağının hukuken kabul edilebilir objektif gerekçelerle ortaya konulması da gerekli bulunmaktadır.

İlişiğinizin kesildiği madde olarak; Pomem’e planlanmanızın yapılmasının ardından ilk olarak yapılan sağlık kontrolünde bu durumun bir hastalık olmadığı, sağlığınız ve kalp fonksiyonları açısından olumsuz bir durum arz etmediğinin bildirildiği hususları çök önemlidir.  Bu sebeple ilişiğinizin kesildiği söz konusu durumun bir hastalık olmadığı ve polislik mesleği bakımından sakınca doğurmadığı da açıktır.

Kalp Kapakçığında hafif çökme bulunan insanların bir tedavi gereksinimi duymadıkları gibi, bir hastalık belirtisi göstermedikleri ve herhangi bir rahatsızlık oluşturmadığından Emniyet Mensubu olmalarında sakınca bulunmamaktadır. Bu durum, çalışma gücünü azaltan bir rahatsızlık da değildir.

Bu bakımdan, bir hastalık olmayan ve kalp fonksiyonlarına olumsuz bir etkisi bulunmayan bu durum için okulla ilişiğinizin kesilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

KALP FONKSİYONLARINIZ POLİS ADAYI OLMANIZ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI SAĞLAMAKTADIR. BU ANLAMDA HERHANGİ BİR CERRAHİ İLE DÜZELTİLEBİLİNEN VE KALP FONKSİYONLARI AÇISINDAN YETERLİLİĞİ OLAN DURUMLARDA ADAYIN POLİS OLMASINDA ENGEL BİR DURUM YOKTUR. KALDI Kİ DURUMUNUZ CERRAHİ MÜDAHALE DAHİ GEREKTİRMEMEKTEDİR. 

Nitekim görüştüğümüz kardiyoloji doktorları da; eski tarihlerde hazırlanan ve güncel tedavileri kapsamayan veya açığa kavuşturmayan yönetmelik hükümleri nedeni ile kararlarda karışıklık yaşandığı, hükümlerin günümüz şartlarına göre güncellenmesinin gerekIiIiğini vurgulamışlardır.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, askeri-polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.